אודות

כנס אקדמיה-תעשייה השנתי השישי יתקיים ביום שני ה-28.3.16. הכנס יעסוק בנושא "חדשנות ופריון בתעשייה המסורתית בגליל" ויוקדש לזכרו של פרופ' יוחנן ארזי ז"ל, שהיה נשיא המכללה ומייסד סדרת הכנסים העוסקים בקשר בין התעשייה המתקדמת והאקדמיה בארץ.
במסגרת הכנס יוענקו גם פרסים לפרויקטים מצטיינים.