הטבות האגודה

הטבות לשוחרים, תורמים וידידי המכללה

שירותים הניתנים ללא תשלום
 

שירותים הניתנים ע"י המכללה לחברי אגודת הידידים/ תעשיות וחברות שוחרי המכללה ללא כל תשלום:
- פרסום משרות וגיוס בוגרים וסטודנטים לעבודה ללא תשלום
- השתתפות בסמינרים מקצועיים ללא תשלום
- ביצוע פרויקטים ע"י סטודנטים במקומות העבודה של התעשיות הידידות (בתיאום עם המחלקות האקדמיות) 
- שימוש חופשי בספרייה המדעית והכללית, שרותי הייעוץ ומאגרי המידע של הספרייה 

שירותים הניתנים על ידי חברי סגל, מורים מהחוץ וסטודנטים

תעשיות יכולות לעשות שימוש במשאבי מכללה שונים, בתמורה לתשלום  ישירות לנותן השירות (חברי סגל/מורים מהחוץ/סטודנטים) במחיר שייקבע ביניהם.
 
לקבלת הצעת מחיר לשימוש במתקני המכללה או מתקני הספורט במכללה נא לפנות למחלקת לוגיסטיקה בדואר אלקטרוני  ortal108@braude.ac.il