מידע למרצה החדש

הנהלת המכללה והמחלקה למשאבי אנוש, מקדמת את פניך בברכה.
• מיטל מלצר, מנהלת משאבי אנוש
• תמי דגן , רמ"ד קליטה ומשאבי אנוש
• לאה לאון, חשבת השכר

להלן מספר הנחיות שייקלו על תהליך הקליטה:

 • מורה מן החוץ

  מורה מן החוץ – המכללה האקדמית להנדסה.
  שכרו של המורה מן החוץ משולם בגין 16 שבועות בכל סמסטר, ומבוצע ב-4 חודשים קלנדריים.

  מורה מן החוץ מקבל לחתימתו את כתב המינוי סמוך לתחילת הלימודים ממנו ניתן ללמוד על השכר ליחידת הוראה. את הנספח הכולל את תקופת ההעסקה ומספר שעות ההוראה, אנו מנפיקים לאחר תחילת הלימודים/סמסטר, עם התייצבות המערכת.

  החזר ימי נסיעה למכללה וחזרה נקבע על פי תחבורה ציבורית בלבד, לפי הטבלה הבאה ומשולם לאורך כל 4 חודשי השכר:

  ימי עבודה בשבוע

  מספר ימים משולמים בחודש

  1

  4

  2

  8.7

  3

  12.5

  4

  17.5

  5

  21.25


  דוגמא: מרצה העובד יום בשבוע, יקבל החזר הוצאות נסיעה קבוע עבור 3.97 נסיעות בחודש בתקופה המצוינת בכתב המינוי.
 • פנסיית חובה

  המכללה מפרישה ומנכה לפנסיה, בגין כל מורה מן החוץ, מיד עם תחילת עבודתו. יותר מכך, המכללה מפרישה בגין פיצויים, בשיעור של 8.33% ולא על פי השיעור הרשום בטבלה שלהלן. על הפיצויים חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורי. סעיף זה אומר כי קרן הפנסיה שייכת לעובד, בכל מקרה, ומצד שני, הסכום המופרש לפיצויים הינו במקום 100% של פיצויי הפיטורין.

  להלן טבלת ההפרשות לפנסיה על פי צו הפנסיה:

  הפרשות המעביד הפרשות העובד *הפרשות המעבידים
  לפיצויים
  סה"כ
  1.1.14 5.5% 6% 6% 17.5%

  המכללה החליטה ששיעור ההפרשה לפיצויי פיטורין יהיה 8.3%

 • תקנון הטרדה מינית

  תקנון הטרדה מינית
  עם קליטתך בעבודה הנך מתחייב/ת לעיין בתקנון הטרדה מינית, הנמצא על לוחות המודעות ברחבי הקמפוס ובאתר המכללה. בכל מקרה של תלונה על הטרדה מינית, התנכלות, בקשה ליועץ או מידע נוסף, ניתן לפנות לאחראית מכוח החוק גב' נירית ברקוביץ ,
  טל'
  04-9086497 
  נייד: 053-2542490
  חדר: 202 בנין B
  דוא"ל: niritb@braude.ac.il.

  ממונה נוספת אליה ניתן לפנות בנושא ד"ר מירי שחם,
  נייד: 052-6660321,
  דוא"ל: mshacam@braude.ac.il

   

 • דמי חופשה

  הזכאות לחופשה שנתית בשכר בהתאם לחוק. ימי החופשה ינוצלו מדי שנה במועדים שלהלן: בהתאם לתקופת ההעסקה: בתקופה שאין מתקיימת הוראה פרונטאלית, ימי חוה"מ סכות, פורים, חוה"מ פסח, חופשת חנוכה, ערבי החגים היהודיים. אין צבירת ימי חופשה.

 • קצובת הבראה

  תשולם אחת לשנה בקיץ (בדרך כלל במשכורת אוגוסט), ובתנאי שבמועד התשלום, השלים המורה שנת עבודה אחת לפחות ובשנתיים הראשונות עבד 4 סמסטרים רצופים.
  הערה: מורה מן החוץ העובד 2 סמסטרים בכל שנה זכאי לתשלום דמי הבראה החל משנת העבודה השניה.

 • דמי מחלה

  דמי מחלה - תקופת הזכאות היא בת 1.5 ימים לכל חודש עבודה ועד 18 יום בשנה.

  מורה מן החוץ ומורה בשעות אפקטיביות זכאי/ת להחזר ימי מחלה לפי הפירוט הבא (לאחר 3 חודשי עבודה לפחות):
  • עבור היום הראשון של המחלה – אין החזר
  • עבור היום השני והשלישי – 50% מסכום השעות שבמערכת.
  • מהיום הרביעי ואילך - 100% מסכום השעות שבמערכת.

  מורה סגל, מורה מן החוץ ומורה בשעות אפקטיביות הנעדר מכל סיבה מההרצאות, ידווח מראש (ככל הניתן) למזכירות המחלקה הרלוונטית ולמזכירות האקדמית- מדור מערכת השעות.

  מורה/מרצה העובד ביותר ממקום אחד, רשאי להגיש טופס תאום מס הכנסה, וכן טופס תאום ביטוח לאומי.

 • תאום מס

  על פי הנחיית רשות המיסים, עובד חדש שלא הייתה לו הכנסה בשנת המס ואין לו הוכחה לכך, כגון אישור מחלה או הוכחה לשהייה ממושכת בחו"ל, לא יוכל ליהנות מזיכוי חד פעמי על סמך הצהרה בטופס 101 באופן אוטומטי, אלא אם כן יביא תיאום מס.
  עובד חדש שהייתה לו הכנסה בשנת המס )לא מדובר על מצבים בהם ישנה חפיפה בין הכנסות, אלא על מצב

  שבו עובד הועסק במקום עבודה, עזב ומועסק במקום עבודה אחר(, שלא יגיש תיאום מס, ייאלץ לשלם 48% מס מהשקל הראשון.

  להלן מספרי תיקי הניכויים:
  המכללה האקדמית להנדסה - 904116589

  הערה: תאום המס חייב להיות לקביעת שעור ניכוי מתשלום שכר עבודה.

 • הסעדה

  ניתן לסעוד ארוחת צהרים במחירים מיוחדים על פי בחירתך:
  • קפיטריה חלבית – בבניין EF
  • עגלות קפה – לשתיה חמה, סנדביצ'ים ועוד – מול בניין M ומול בניין D

   


   

 • שערי כניסה ויציאה

  - שער הכניסה הראשי פתוח 24 שעות ביממה.
  - השער הצפוני פתוח לכניסת כלי רכב נושאי תג כניסה בימים א'-ה' בין
    השעות 07:00 עד 08:30

   


   

 • חדר כושר

  לרשות המרצים חדר כושר :
  • מחירון והרשמה לחדר הכושר ניתן לעשות באתר המכללה או אצל לאה
    לאון חשבת השכר
  • פנייה לחדר כושר באופן עצמאי.
   

 • אבטחת מידע

  מחלקת טכנולוגיות מידע מיישמת מדיניות אבטחת מידע מקיפה על מנת להבטיח פעילות תקינה ובטוחה של משתמשי המחשבים במכללה.
  לפתיחת תיבת דואר יש לפנות למזכירת המחלקה  לפתיחת בקשת שירות בפורטל

מה עוד אתה זכאי לקבל

קוד צילום - בחדר הצילום המרכזי
תג כניסה עם רכב למכללה - מצורף טופס בקשה
לקבלת כתובת דואר אלקטרוני - יש לפנות למזכירת המחלקה
תא אישי בחדר מורים
 
שנת הוראה פורייה

תקנון הקניין הרוחני

לתקנון