תכנית הלימודים

לצורך זכאות לתואר, על הסטודנטים לצבור 162 נקודות זכות. בארבעת הסמסטרים הראשונים תכנית הלימודים היא משותפת לכל המגמות. החל מהסמסטר החמישי קיים פיצול למגמות: מגמת אלקטרו-אופטיקה,  מגמת מכנו-אופטיקה ומגמת אופטיקה מורחבת. חלק מקורסי החובה וחלק מקורסי הבחירה משותפים לשלוש המגמות.
רשימת הקורסים ותנאי הקדם , וכן רשימה מפורטת של פרשיות הלימוד בקורסים השונים ניתנים להורדה ע"י לחיצה על הכפתור המתאים.