תכנית המצויינות


המכללה מקיימת תכנית לימודים לסטודנטים המצוינים, בה משתתפים 1%-2% מכלל הסטודנטים. מטרת התכנית היא לטפח את יכולות הסטודנטים המצוינים בעזרת הנחייה אישית, העשרת הידע, ביצוע עבודות אישיות וחשיפה למחקר.
התכנית מופעלת ע"י שתי ועדות: ועדת תכנית המצוינות, שבה חברים ראש התכנית ונציג מכל מחלקה ללימודי הנדסה וועדת הטבות, הכוללת את ראש תכנית המצוינות, מנהל הכספים והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, שתפקידה הוא לבחון את זכאות הסטודנט להטבות כלכליות ואקדמאיות בהתאם להישגיו.
תכנית המצוינות מעניקה לסטודנט את הליווי והסיוע הטובים ביותר על ידי סגל אקדמי של התכנית, דיקנט הסטודנטים והסגל המנהלי של המכללה.