הצעות פרויקטים

Professor Yuri A. Katz
Standard & Poor’s, 55 Water Str., New York, NY 10041
Application of mathematical methods developed in physics of complex systems to economics and finance

ד"ר חגי כתריאל
תהליכי אגרגציה (Aggregation)

פרופ"ח לביא קרפ
זרימת Hele-Shaw