הרשמה לכנס

מאשר/ת את השתתפותי בוועידה

טופס אישור הרשמה - כנס תעשייה-אקדמיה 2018

שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
השתתפות במושבים המקבילים - חלק א
השתתפות במושבים המקבילים - חלק ב