סטודנטים בעלי תפקידים

במעונות הסטודנטים קיימים תפקידים שונים אותם מאיישים סטודנטים דיירי מעונות בלבד.
מדריכי מעונות, חובשים, דוור.
סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה לאחד התפקידים הנ"ל יגישו את בקשתם בכתב ובצירוף קורות חיים בשבועיים הראשונים לחודש יוני.
את הבקשות יש להגיש למשרד המעונות או לשלוח במייל: magi@braude.ort.org.il

חובשים

במעונות הסטודנטים ארבעה חובשים כאשר אחד מהם זמין 24 שעות ביממה.
דייר שאינו חש בטוב ונזקק לעזרה רפואית ראשונה יפנה אל אחד החובשים.
מיקום החובשים, שמם ופרטים נוספים יפורסמו בתחילת השנה בדואר האלקטרוני ובתחנת המידע וכן על גבי לוחות המודעות בקמפוס. את החובשים ניתן להשיג מטלפון פנימי 24 שעות ביממה בטלפון פנימי 7703 # או בטלפון 050-4041302
 

מדריכי מעונות

מדריכי המעונות הינם סטודנטים דיירי מעונות בלבד.
תפקידם העיקרי הוא פיקוח על המתרחש במעונות בשעות הלילה.
למדריכי המעונות טלפון להתקשרות פנימית בתוך הדירות. ניתן לפנות אליהם בגין תקלות תחזוקה, סיוע בבעיות רפואיות במקרה חירום וכיו"ב.
את המדריכים ניתן להשיג באמצעות טלפון פנימי או באמצעות טלפון : 050-4041316
שמם, מיקומם ומספרי הטלפון שלהם יפורסמו בכל שנה באמצעות הדואר האלקטרוני, וכן בלוחות המודעות בבנייני המעונות.

דוור

הדוור הינו סטודנט המתגורר במעונות הסטודנטים.
תפקידו העיקרי הוא הבאת הדואר וחלוקתו באופן פיזי בדירות הסטודנטים.
דברי הדואר מחולקים בשעות אחר הצהרים.
בהתקבל חבילות או דואר רשום נשלחת הודעה לדייר להגיע למרכזיה 
(בבניין M) ולקבל את החבילה/ מכתב.