תקנון אירוח

תקנון המעונות מיועד לסייע לכם ציבור הסטודנטים, לנהל אורח חיים הרמוני, ולאפשר תנאי מגורים איכותיים בזמן לימודיכם במכללה. החיים המשותפים של ציבור סטודנטים רחב והטרוגני מאד מבחינה חברתית ותרבותית, הם משימה מורכבת ,מאתגרת ומעניינת. הרוח הכללית הנושבת בתקנון זה היא רוח של הרמוניה והבנה בין תרבותית. המטרה המרכזית היא לאפשר להגשים את שאיפותיכם האקדמיות והמקצועיות ולנהל את חייכם בתוך מסגרת מאפשרת למידה. הגשמת מטרה זו תלויה רבות בשיתוף פעולה מלא מצדכם. ככל שתקפידו למלא אחר התקנות והכללים ולשמור על הזכויות והחובות ועל כבוד הזולת, על תרבותו ועל ערכיו כך יקל על כולנו להשיג את המטרה.

לעיון בתקנון