קורסי בחירה

 מספר הקורס
שם הקורס
סוג
63107
בחירה
63105
בחירה
63102
נושאים מתקדמים במערכות ניהול מסדי נתונים
בחירה
63104
בחירה
63100
נושאים נבחרים בתורת הצפינה
בחירה
63101
אלגורתמי קירוב
בחירה
63103
תורת הקירובים הנומריים
בחירה
63106
מידול מערכות אקולוגיות
בחירה