סגל המכינה

 • גב' ילנה שפיגלמן
  גב' ילנה שפיגלמן
  מנהלת המכינה

  גב' ילנה שפיגלמן

  טל': 04-9901833
  פקס: 04-9080759
  דוא"ל: shelena@braude.ac.il

 • גב' יפה גולן
  גב' יפה גולן
  רכזת אדמיניסטרטיבית

  גב' יפה גולן

  טל': 04-9901972
  פקס: 04-9080759
  דוא"ל: mechina@braude.ac.il

 • גב' אלה דכטר
  גב' אלה דכטר
  רכזת תלמידים

  גב' אלה דכטר

  טל': 04-9901833
  פקס: 04-9080759
  דוא"ל: ellade@braude.ac.il

 • גב' ורד מרקוביץ
  גב' ורד מרקוביץ
  יועצת תלמידים

  גב' ורד מרקוביץ

  טל': 04-9901814
  פקס: 04-9080759
  דוא"ל: veredm@braude.ac.il

סגל ההוראה במכינה

מר טסמיניצקי דוד – מרכז מקצוע מתמטיקה
מר קגן איליה- מרכז מקצוע אנגלית
ד"ר אסדו דוד- מרכז מקצוע תנ"ך
מר מוטי לוי - מרכז מקצועות גיאוגרפיה ואזרחות

גב' בלום ששון שלומית, גב' בן-חיים איריס, מר גלעד צבי  גב' הנמן הדס, גב' הרץ אלונה, מר וינוקור איליה, מר וסר משה , גב' וקסמן סימונה , גב' טסמניצקי אלה, מר לוי מוטי, מר קגן איליה, גב' קריסטל לילך, מר פרוכטר איתמר, ד"ר מילר עזר, גב' קדוש אבלין, מר ריינהרץ מיכאל