פרשיות לימוד

 
11314  גבריות ונשיות  בעידן המודרני
2  - - -  2.0
הבנת ההבניה החברתית של הנשיות והגבריות. הצגת השינויים שחלו במאה האחרונה בתפיסת הנשיות והגבריות, בתפקידי המינים ובמעמד האישה והגבר. הכרת תהליכים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים שהשפיעו על דפוסי החיים,  והביאו לשינויים רדיקליים במבנה המשפחה ובציפיות מנשים ומגברים. יחס ללידת זכר או נקבה, שינויים במבנה המשפחה, יחס למיניות האיש והאישה, פערי כוח בין המינים, תפיסת התפקידים ההוריים.
 
11315 מצבי לחץ - דרכי התמודדות
2  - - -  2.0
הקורס יעסוק במודלים תיאורטיים שונים של לחץ ובדרכים להתמודדות, מניעה וטיפול. לחץ כולל מצבי שחיקה וחרדות שונות כולל חרדות מבחנים. ייבחנו גורמי לחץ הקשורים לפרט, לארגון ולהשפעות חיצוניות. דגש מיוחד לנושאים כמו: זיהוי דפוסי התמודדות אופייניים עם אירועי לחץ וביטויים בהסתגלות תקינה ופסיכופתולוגית.
 
11316 כתיבה מדעית
2  - - -  2.0

מטרת הקורס - למידת כללי הכתיבה המדעית. רכישת כלים לאיתור מקורות מידע, בחירת מידע, דליית מידע וארגונו בצורה מושכלת עד לכתיבת יחידת חיבור אחת עפ"י אמות מידה אקדמיות מדעיות.
 
11317 חינוך בחברה רב-תרבותית
2  - - -  2.0

הכרת תופעת הרב תרבותיות ופלורליזם בחינוך, חינוך לרב תרבותיות ולזכות להיות שונה, חינוך לטיפוח כבוד הדדי באמצעות הערכה וכיבוד של הייחוד התרבותי והלאומי, בדיקת דרכים להתמודדות במצבי מחלוקת, ברור הבסיס המשותף ההכרחי לקיומנו בישראל ולחיים משותפים.
 
11318 פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות
2  - - -  2.0

הקורס עוסק בתיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית. נדון בהתפתחות הגופנית - המינית בגיל ההתבגרות, ההתפתחות הקוגניטיבית (פיאז'ה) והמוסרית (קולברג); ההתפתחות החברתית. יחסי מתבגר- הורים, גורמים המשפיעים על המתבגר בביה"ס. בקורס נתייחס לבעיות אופייניות בגיל ההתבגרות ודרכי התמודדות עימן (כגון: הפרעות אכילה, מצבי לחץ,התאבדות, אלכוהול וסמים).
 
11319 שוויון הזדמנויות בחינוך
2  - - -  2.0

הבהרת תפיסות שונות אודות שוויון בחינוך. הכרת המקורות הכלכליים, הפוליטיים והאידיאולוגיים של השאיפה לשוויון הזדמנויות בחינוך, בחינת כוחות בולמי שוויון, וכן ההשתמעויות החברתיות של פערים לעומת שוויון הזדמנויות. תיבדקנה דרכים ליצירת תנאים להבטחת  שוויון הזדמנויות, ולצמצום פערים בחינוך.
 
 
11320  אדם ותרבות חומרית בגליל בעת העתיקה
2  - - -  2.0

הקורס עוסק בממצאים ארכיאולוגיים אך לא בהיבט ה"יבש" שלהם אלא במה שעומד מאחוריהם. כיצד מצליחה הארכיאולוגיה "לפצח" את החידה ההיסטוריות ו"לגרום לאבנים לדבר". במסגרת הקורס לא עוסקים בצורה שיטתית ברצף התקופות הארכיאולוגיות אלא ב"חתכי רוחב", כלומר דנים בנושא ספציפי לאורך התקופות. בין הנושאים שבהם יעסוק הקורס: בנייה פרטית וציבורית, דרכים וכבישים, כלי חרס, אבן ומתכת, ביצורים ומצודות ועוד. כל הרצאה מלווה בשקפים ושקופיות.
 
11322 ספרדית למתחילים
2  - - -  2.0

קורס בסיסי בשפה מדוברת. קורס לחסרי ידיעה בספרדית בלבד.
 
11323 צרפתית למתחילים
2  - - -  2.0

קורס בסיסי בשפה מדוברת. קורס לחסרי ידיעה בצרפתית בלבד.
 
11326 ספרדית למתקדמים
2  - - -  2.0

קורס מתקדם לבעלי ידע בסיסי בספרדית. (לא פתוח למי שלמד ספרדית  למתחילים).
 
11327  סדנא תיקשורת בין אישית
2  - - -  2.0

סדנא העוסקת בפיתוח מיומנויות תקשורת בין אישית, בין הנושאים: הצגה עצמית אפקטיבית, מתן וקבלת משוב, דרכי שכנוע, התמודדות עם דמויות סמכותיות, שפת גוף, תקשורת אסרטיבית, והעברת מסרים בהירים. במסגרת הסדנא ייערכו משחקי תפקידים, והמשתתפים יתנסו במצבי  תקשורת שונים.
 
11329 ערבית - שפה ותרבות למתחילים
2  - - -  2.0

ערבית מדוברת והיכרות עם התרבות. קורס לחסרי ידיעה בערבית בלבד.
 
11332  חשיבה אחרת
2  - - -  2.0

חשיבה היא פעילות אנושית בסיסית ויחד עם זאת מורכבת, יכולת מולדת אך כזו הדורשת אימון ופיתוח יזומים כדי להביאה למלוא יכולתה. חשיבה גם איננה חדגונית: קיימים מספר טיפוסים וסגנונות של חשיבה שכל אחד מהם מתאים למגוון אחר של מצבים. החשיבה מקיימת יחסי גומלין נפתלים עם תפיסתנו את המציאות שכן היא גם מתנה את התפיסה וגם נובעת ממנה, לפיכך למודעות לחשיבה ולמגבלותיה השלכה ניכרת על ההתאמה בין האדם לבין הסובב אותו. בקורס זה נתנסה בתהליכי חשיבה, תפיסה והסקת מסקנות לצורך פתרון בעיות, פיתוח יכולת למידה ופיתוח חשיבה יצירתית. נעורר את המודעות להטיות שיפוטיות ולחשיבה לא יעילה. הקורס הוא חוויתי והתנסותי.
 
11333  - ניהול וגישור משא ומתן
2  - - -  2.0

הקורס בא להקנות מיומנויות ויכולות שימוש בכלים בסיסיים של גישור וניהול משא ומתן. במהלך הקורס יובן הליך הגישור. גישור הוא הליך המסייע באופן ניטראלי לצדדים לנהל משא ומתן, ליישב סכסוך ולהגיע לידי הסכמה, תוך מניעת היווצרות משקעים שליליים. לשימוש בגישור יש יתרונות רבים כמו חסכון בזמן, בעלויות, במשאבים ושימור של מערכות היחסים בין הצדדים.
 
11335  - תולדות הארכיטקטורה
2  - - -  2.0
מטרות הקורס הן לחשוף את הסטודנטים לעולם הארכיטקטורה; חשיפה שהיא בבחינת פתיחת צוהר לעולם עשיר שמהווה נדבך חשוב בתרבות. החשיפה עשויה להוביל ללמידה עצמית של התחום בעתיד; לציידם בידע ובכלים שיאפשרו להם "לקרוא" מבנה, לנתח את צורתו, חומריו, סגנונו, ולמקמו כראוי בהקשרו ההיסטורי-תרבותי.  הקורס נועד להעשיר את עולם הידע של הסטודנטים באוצר הארכיטקטוני העיקרי והמשמעותי בתרבות המערב, ובכלל זה מבנים מרכזיים, אלמנטים מרכזיים וכן סגנונות ומגמות מובילות. כמו כן, להכיר לסטודנטים אדריכלים חשובים בהיסטוריה של המערב.
 
11336 מגלות לתקומה - מה בין שיבת ציון המקראית ושיבת ציון בת זמננו?
2  - - -  2.0

מטרות הקורס הן הכרת הרקע ההיסטורי של ימי שיבת ציון והפעילות הנבואית שבה, לימוד הנבואות והמסרים השונים של הנביאים ישעיהו השני, חגי וזכריה, עמידה על התמורות שחלו בתקופת שיבת ציון המשתקפות בספרות הנבואית של התקופה וכן עמידה על האנלוגיות הקיימות בין שיבת ציון המקראית ושיבת ציון המודרנית.
 
11337 יחסים בין קבוצות בחברה
2  - - -  2.0
החברה הישראלית הינה חברה רב-תרבותית, המכילה קבוצות חברתיות שבסיס שיוכם שונה אחד מהשני, כמו: עדות, לאום, דת, מעמד וכדומה. בין הקבוצות קיימת במידה מסוימת שונות  המוגדרת כשסע חברתי. הקורס יתמקד בשונות זאת וידון בתהליכים שעוברת החברה הישראלית מפרספקטיבה פסיכולוגית. המטרה הכללית היא להקנות לסטודנטים ידע אקדמי ומושגים בסיסיים מתיאוריות ומודלים מתחום הפסיכולוגיה של יחסים בין-קבוצות ושדרכם נתבונן על החברה הישראלית שבתוכה אנו חיים.
 
11338 למידה סביב פרויקטים
2  - - -  2.0
למידה סביב פרויקטים היא גישה פדגוגית על פיה הלמידה מתרחשת תוך חיפוש ומתן פתרון
למידה סביב פרויקטים היא גישה פדגוגית על פיה הלמידה מתרחשת תוך חיפוש ומתן פתרון לבעיה אותנטית. פתרונה של הבעיה אינו חד - משמעי והוא מאפשר להתייחס למגוון של אפשרויות. גישה זו מזמנת למידה פעילה, בעלת אופי בלתי פורמאלי, למידה משגיאות, והיא כרוכה במעורבות וניהול עצמאי של הלומד, יצירתיות, ביקורתיות, שיתוף פעולה ועבודת צוות.  הלמידה בקורס  תתבצע תוך תכנון וביצוע "פרויקטון" חוויתי. התהליך ילווה בהסברים תיאורטיים של השלבים השונים המאפיינים למידה סביב פרויקטים - החל מהצגת הבעיה עד להצגת הפתרון. חלק מהתהליך יתרחש בכתה וחלקו בלמידה מרחוק בתמיכת אתר הקורס.

11500/11501 פרויקט רב-תחומי ביזמות 1,2
--- 5.0

הקורס נועד לעודד פעילות יזמית, רב-תחומית, בקרב הסטודנטים במכללה.
הקורס, הנמשך לאורך שני סמסטרים, מנוהל במתכונת פרויקטאלית בצוות בן שני סטודנטים: האחד - סטודנט ממחלקת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, או הנדסת מכונות, או הנדסת תכנה, או הנדסת ביוטכנולוגיה; השני - סטודנט ממחלקת הנדסת תעשייה וניהול.
ההנחיה נעשית ע"י איש סגל מתחום עולם התוכן של הפרויקט, בליווי מרכז הפרויקט, ואיש סגל המחלקה להנדסת תעשייה וניהול האחראי על ההיבט השיווקי-עסקי של הפרויקט.
הקורס נתמך ע"י  "החממה הטכנולוגית משגב", והחל משנת תש"ע מוזמנים  הסטודנטים ליטול חלק בתחרות האקדמית BizTech לשם חשיפה למתכונת פיתוח קונצפטואלי תחת אילוצי לוח-זמנים ושיפוט ע"י בכירי התעשייה והאקדמיה במדינת ישראל. 
 
11801 מבוא לסוציולוגיה של החינוך
2  - - -  2.0

הקנית מושגי יסוד בסוציולוגיה. הכרת תרומת החשיבה הסוציולוגית לעיסוק בחינוך. היכרות עם תהליכים חברתיים שונים, אשר השפעתם על עיצוב החינוך והתרבות רבה. פיתוח ראיה ביקורתית של תהליכים ומוסדות חינוכיים.
 
11802 מבוא לפסיכולוגיה של החינוך
2  - - -  2.0

היכרות והבנה של מושגי יסוד בפסיכולוגיה, הבנת התהליכים הפסיכולוגיים המשפיעים על התנהגות האדם, עידוד היישום של הידע הפסיכולוגי הנלמד בקורס בחיי היומיום, בעבודה החינוכית ובהוראה.
 
11804 מבוא לפילוסופיה של החינוך
2  - - -  2.0

הקורס מסביר ובוחן באופן ביקורתי הגות חינוכית של פילוסופים שונים: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, קאנט, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום הפרקטי שלה.
 
11805 מיומנויות הנחיה למורים
2  - - -  2.0

הקניית מיומנויות הנחיה למורים ולאנשים העובדים עם אנשים, שיפור התקשורת הבין-אישית, ומודעות לתרומתה לעבודה בקבוצות ולניהול ישיבות. הכרת תהליכים בקבוצה ותפקידים בקבוצה, דרכי קביעת נורמות בקבוצה, ודרכים ליצירת מוטיבציה בקבוצה. איתור הסגנון האישי, ובחינת סגנונות אפקטיביים.
 
11806  מיתוס זיכרון והיסטוריה
2  - - -  2.0

במהלך הקורס יידונו ההבדלים בין מיתוס, היסטוריה וזיכרון. תשאלנה שאלות אודות דרכי קביעת אמיתות היסטורית, מידת יכולתנו לקבוע מה "שבאמת קרה", דרכי יצירת מיתוסים וניתוצם, וכן הסבירות להגיע להסכמה  אודות העבר.

 
11807 החברה האזרחית והדמוקרטיה העירונית
2 - - -  2.0

על מנת להבין את "האזרח העירוני החדש" נפתח את הקורס בסקירה היסטורית של התפתחות מערכת היחסים בין המדינה, העיר והאזרח. לאחר מכן נבחן את השינויים החברתיים והפוליטיים המעצבים את הניהול העירוני והקהילה המודרנית. נדון בניסיונות לרפורמות ניהול ציבוריות ובהולדת "הקהילה הטבעית" המחליפה את תפיסת השכונה הישנה והמוכרת. נעקוב אחר התהליכים הללו גם באמצעות ניתוח מאבקים עכשוויים של תושבים מול השלטון המקומי ונראה אילו אסטרטגיות פוליטיות, חברתיות ואחרות משמשות לניהולם. במסגרת זו ננסה לענות על שאלות כגון: מה תפקידה של החברה האזרחית? מיהו האזרח העירוני החדש ? האם התרבות האורבנית היא תת-תרבות חברתית חדשה? ומהם כיווני ההתפתחות של הקהילה האורבנית?
 
11809 סוציולוגיה של הילדות
2  - - -  2.0

הבהרת תהליך ההבניה התרבותית של הילדות בחברות שונות ובתקופות שונות. הצגת תיאוריות ותפיסות חברתיות המעצבות את הילדות. בדיקת היבטים שונים של תפיסת הילדות: חקיקה, מדיניות חינוכית, תעסוקה, שירותי בריאות, הגדרת צרכים, זכויות, חובות, התערבות בתפקודי המשפחה, מעמד במשפחה ועוד. בחינת משתנים הקובעים התייחסות מובחנת לילדים בחברות שונות, כגון מין, מוצא, מיצב חברתי ומוגבלות.
 
11810 מסרים סמויים בחינוך
2  - - -  2.0

הבהרת הדרכים השונות בהן מועברים מסרים במסגרות חינוכיות. פיתוח גישה ביקורתית למסרים סמויים, רכישת כלים לזיהוי מסרים סמויים, בדיקת השפעת המסרים, משמעותם החברתית, הפוליטית והערכית, פיתוח מודעות למסרים המועברים ביחסי גומלין מורים תלמידים.
 
11812 כתיבה באנגלית
2  - - -  2.0

הקורס מיועד לבוגרי אנגלית טכנית עם ציון סופי של לפחות 70, המעוניינים לרכוש מיומנויות בסיסיות בכתיבת קורות חיים, מכתבים רשמיים, טופסי בקשה, אימיילים וכו' באנגלית.
 
11815 תלמידים בעלי צרכים ייחודיים
2  - - -  2.0

הקורס יעסוק בהבנת הרקע והמאפיינים  של הקשיים הרגשיים, החברתיים וההתנהגותיים של תלמידים במערכת החינוכית והאופן בו הם מושלכים על היכולת והתפקוד הלימודי שלהם. בין הנושאים שיוצגו: ליקויי למידה, הפרעות התנהגות, חרדת בחינות,  שימוש בסמים ובאלכוהול, והפרעות אצל תלמידים שעברו הטרדות מיניות ו/או פיזיות. תבחן ההשפעה המכרעת שיש להקשרים משפחתיים, חברתיים ולבית הספר  ביכולת תלמידים ומורים  להתמודד עם בעיות כאלו.
 
11816 החברה הישראלית בימינו
2  - - -  2.0

הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית, היכרות עם קורות התגבשות החברה הישראלית, בחינת תהליכי עליה וקליטה של קבוצות שונות, דיון במשמעויות השונות של הפלורליזם של האוכלוסייה החיה בישראל, תוך התייחסות לפערים ויחסי כוח בתוך החברה הישראלית בימינו.
 
11819 סוגיות ערכיות בחינוך
2  - - -  2.0

הקורס יעסוק בסוגיות ערכיות חברתיות העולות במסגרת העבודה החינוכית, שהמערכת אינה בהכרח נותנת עליהן מענה.  חלקן סוגיות קבועות, כמו פערים מעמדיים, שוויון הזדמנויות, או יחס לבעלי מוגבלויות, וחלקן קשורות לשינויים חברתיים כמו חומרנות  וצרכנות, פניה לדתיות פונדמנטליסטית, והשפעת פיתוחים חדישים בתקשורת אלקטרונית. תוצע פרשנות ביקורתית לתופעות תרבותיות שאינן קשורות לתחום דעת מסוים, אך מובנות לתוך מערכת החינוך.
 
11823  מנהיגות חינוכית
2  - - -  2.0

מטרת הקורס - מתן כלים לתקשורת תקינה עם התלמידים. יצירת אקלים מיטיבים בכיתה הטרוגנית. פיתוח מנהיגות חינוכית ולקיחת אחריות אישית להצלחת התלמידים.
 
11824 סביבה, כלכלה וחברה בעידן המודרני
 2- - -  2.0

במשך העשור האחרון ניטש ויכוח האם השינויים האקלימיים הם מעשה ידי אדם או שהם חלק ממחזור חייו הטבעי של כדור הארץ. היום מתברר כי הויכוח הוכרע - המין האנושי מחריב את סביבתו הטבעית.
 הקורס " סביבה, כלכלה וחברה בעידן הטכנולוגי" יאפשר את העמקת הידע והעלאת המודעות לגבי גורמי המשבר הסביבתי, הבנת המצב העכשווי בארץ ובעולם, הבנת המגמות החברתיות אשר מזרזות את המשבר הסביבתי או מושפעות מהתהליכים הסביבתיים. הקורס כולל הרצאות אורח וצפיה בסרטים תיעודיים נבחרים. במטלת סיכום מציגים הסטודנטים המשתתפים בקורס מודלים שונים לפתרון ונערך דיון בדרכים בהן אפשר לפעול כדי לשפר את המצב, למען עתידנו ולמען הדורות הבאים.
 
11825 פילוסופיה של הענישה
2- - -  2.0

הקורס מסביר שתי גישות מוסריות בסיסיות, הגישה התועלתנית והגישה הדיאונטולוגית, ועורך דיון ביקורתי בתפיסה שלהן לגבי ענישה - תועלתנות מול גמול. השאלות שתיבחנה במהלך הקורס הן שאלות כמו: האם ענישה קולקטיבית היא מוסרית? האם מוסרי להחליף ענישה בטיפול או בפיצוי? האם עונש מוות הוא עונש מוסרי?
 
11827  הכרת העולם הערבי דרך התקשורת האלקטרונית
2- - -  2.0

מטרות הקורס הן להכיר את העולם הערבי דרך מהפכת התקשורת, באמצעות צפייה באינטרנט, יוטיוב, בלוגים בעולם הערבי וכן, צפייה בסרטים, ודיון בהם.
 
11828  עבודת צוות
2- - -  2.0

מטרת הקורס היא להקנות ידע ומיומנויות בתהליכי פיתוח צוות. במהלך הקורס ייבחנו היבטים של אפקטיביות התנגדויות וחסמים בעבודת צוות. דגש יושם על תקשורת צוותית, הכרה וניתוח תפקידים של אנשי צוות שונים במסגרות שונות כולל מסגרת כיתתית ובית ספרית. יודגש פיתוח סגנון למידה ועבודה שיתופית. הקורס ישלב למידה תיאורטית עם למידה התנסותית, באמצעות שאלונים, דיונים, פתרון אירועים ומשחקי תפקידים.
 
11829  תהליך קבלת החלטות במזרח התיכון
2- - -  2.0
הקורס עוסק בתהליך קבלת החלטות במישורים בינתחומיים, בפרט , יישומם במישור המדיני, תוך קבלת רקע מתאים על המזרח התיכון. בקורס יידונו המניעים (צפויים ובלתי צפויים) המשפיעים על תהליך קבלת ההחלטות ויישומם במזרח התיכון. בקורס נתייחס להערכת גורמי סיכון ונלמד להעריך תכונות, יכולות ונטיות של הצדדים השונים המעורבים בתהליך.
קורס זה יקנה הבנה ראשונית לניתוח של ההיסטוריה והפוליטיקה במזרח התיכון. כמו כן ידון תהליך קבלת החלטות מרובה משתתפים תוך שימוש בכלי המחשה כגון דיונים רחבי היקף, ניתוח מקרי אמת (case studies) וסימולציות כדוגמת המשחק "The PeaceMaker: play the news".
 
11830 המיעוט הערבי בישראל
2- - -  2.0

הקורס יעמוד על התפתחותה של החברה הערבית בישראל מאז קום המדינה. הוא יתמקד בשינויים ובתהליכים שחלו על החברה הערבית מפרספקטיבה פסיכולוגית. המטרה הכללית היא להקנות לסטודנטים ידע אקדמי ומושגים בסיסיים אודות החברה הערבית בישראל והכרות השינויים שעוברים עליה דרך תיאוריות ומודלים מתחום הפסיכולוגיה של יחסים בין-קבוצתיים.
 
11831 מזרח תיכון
2---2.0

קורס זה יעסוק  בביטויים העכשוויים של הלאומיות באזורינו. נתרכז בשאלות כגון: מהי לאומיות? כיצד מתמודדות מדינות מודרניות עם השאלות שהתעוררו במאה  ה-20 ותחילת המאה ה-21 ועם ההתרחשויות האחרונות? האם המינוחים הישנים יכולים להמשיך ולשמש אותנו לאחר מהפכות ה-facebook וה-Twitter? נדון בשאלות הקשורות למהפכות אלה המרמזות על פתיחת עידן חדש - "פוסט -אסלאמיסטי" ובו בעת על התחזקות הדת ומיסוד מפלגות דתיות כמו האחים המוסלמים ואל-נהדה במצרים, תוניסיה,ירדן ועוד. נעסוק גם בשאלות נוספות, ביניהן: האם מהפכות אלו יחליפו את הדת כגורם לחיפוש זהות אישית וקולקטיבית? אם כן, כיצד נתמודד עם שינויים אלה וכיצד נבטא אותם במושגים חדשים?  נדגים כל אלה בכלים המובאים מן המדיה החדשה. 
 
11833 ביואתיקה - מבוא למשתמשים
2- - -  2.0

הקורס יציג חלק מהשאלות האתיות והמוסריות הנובעות מהתקדמות הטכנולוגיה הרפואית. נדון בשאלות כפי שהן משתקפות בשיח הציבורי, בקהילה הרפואית, ובקרב מדענים משפטנים וארגוני חולים. בסוף הקורס יבינו הלומדים טוב יותר את זכויותיהם באינטראקציה מול הגורמים רפואיים, ידעו לנסח טוב יותר את צרכיהם ויבינו את השאלות הפתוחות העומדות בפני החברה המודרנית בבואה לבקש ריפוי והתערבות רפואית. בין הנושאים שיידונו יהיו: התמודדות עם מחלות חשוכות מרפא, זכות החולה מול הרופא והממסד הרפואי, שאלות הקשורות לריפוי גני, ניסויים קליניים, משמעות המוות , תרומת איברים טיפול בחסרי ישע ועוד.

11834 סגנונות מוזיקליים במאה ה-20
2- - -  2.0

הסטודנט יכיר סגנונות מוסיקאליים ואמנים בולטים המאפיינים את הסגנון, תוך סקירת הרקע ההיסטורי והמהלכים החברתיים אשר הביאו להיווצרות הסגנון. 
 
11835 סדנא בתכנון והצגת נושא
2- - -  2.0

הקורס הוא במתכונת של סדנא. הסטודנטים נדרשים להציג שני נושאים במהלך הקורס בהיקף של 15-20 דקות. בתום ההצגה כל סטודנט מקבל CD אישי עם צילום ההצגה שלו ומשוב מהמרצות ומהעמיתים לצורך למידה וסכום ההתנסות. המשוב מתמקד בהיבטים הבאים: עמידה מול קהל, ביטחון עצמי, ניהול דיון, יצירת עניין, מבנה ורצף ההצגה, עמידה בלוח זמנים, הצבת מטרות והשגתן  והבחנה בין עיקר לטפל.
 
11836  The history of the Arab-Israeli conflict
2- - -  2.0

This course on the Arab-Israeli conflict draws on the historical reservoir of both sides- the Arab and the Israeli and explains how  two different narratives developed from the same starting point: the rise of nationalisms as ideologies and as political movements prior  and after WWI. It will also point at possible conceptual changes and lead to a more comprehensive vision of conflicting positions.
 
11839 Myth and Legends
2- - -  2.0

In this course we will explore a selection of Greek and Roman myths and English legends in text and film format. The course will discuss the development of these works over time and will consider the manner in which different cultural and critical approaches have been applied to them. The following texts and films will be discussed: Myths – The 12 Labors of Hercules, Prometheus and Pandora, The Trojan War, Theseus and the Gorgon, Daedelus and Icarus. Legends – The Legend of Atlantis,  The Philosopher’s Stone, King Arthur and the Knights of the Round Table, Robin Hood, Shangri La, El Dorado, The Fountain of Youth.
 
11840 המשפחה במקרא
2- - -  2.0

מטרות הקורס הן הכרת מבנה המשפחה ומבנה בית האב בתקופת המקרא, בחינת אופייה של המשפחה כארגון המגן על חבריו, הכרת מעמדם המשפטי של החברים בבית האב: מעמדו של האב, תפקידיה וסמכויותיה של האם ומעמדו של הבן הבכור. בנוסף, הסטודנט ירכוש מיומנויות בניתוח טקסטים במגוון נושאים כגון: יחסי הורים  וצאצאים, נישואין, גירושין ועוד.

11841 הצצה אל עולם המשפט- עקרון השוויון ויחסי עבודה
2---2.0

מטרת הקורס הינה להקנות ידע בסיסי בתחום יחסי העבודה והזכות לשוויון, בדגש על חוקי שוויון ותנאי עבודה, במיוחד אלו הרלוונטיים עבור מהנדסים בתחילת דרכם, תוך העלאת שאלות מהותיות לעניין היחס שבין משפט וחברה. הקורס יתייחס בין השאר לנושאים הבאים: חוזה עבודה; הסכמי סודיות והגבלת תחרות; חופשה, הבראה, מחלה, פנסיה וכו'; שכר גלובלי הכולל שעות נוספות?- המותר והאסור; זכות השימוע לפני פיטורים; חוק פיצויי פיטורים; פיטורים שלא כדין; המקובל בעולם ההייטק- בחינה בעין ביקורתית; הזכות לשוויון; בג"צ אליס מילר כפורץ דרך בנושא שוויון; נפרדים אבל שווים?!- חלקת קרקעות (מגזר יהודי מול) ערבי, הפרדה ביה"ס (מגזר דתי);  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; החוק למניעת הטרדה מינית כחלק מעקרון השוויון; חוק יסוד כבוד האדם וחירותו; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד; חוק עבודת נשים. 
 
11842 פסיכולוגיה של הלמידה
2- - -  2.0

הסטודנטים ירכשו ידע בסיסי בתהליכי הלמידה ועיבוד האינפורמציה, ילמדו את הסוגיות המרכזיות בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, תוך כדי דיון על מחקרים וניסויים מהתחום.
מבין הנושאים הנלמדים: תהליכים תפיסתיים: פסיכו-פיזיקה, מערכות חישה, זיהוי אובייקטים, נוירו-פסיכולוגיה של תפיסה; קשב: מנגנוני קשב, נוירו-פסיכולוגיה של קשב; ייצוגים מנטאליים וארגון הידע; פעולות של התודעה; זיכרון:  מערכות ותהליכי זיכרון, נוירו-פסיכולוגיה של זיכרון,  סוגיות יישומיות של זיכרון; תיאוריות למידה (בנדורה, סקינר, עיבוד מידע וכו'); תיאוריות קוגניטיביות הקשורות ללמידה; תיאוריות התפתחות הקשורות ללמידה; תיאוריות אישיות הקשורות ללמידה.
 
11843 תרבות – מורשת עם וחינוך לאזרחות
2- - -  2.0

הקורס עוסק בנושאים הבאים: דת ולאום בעם ישראל מראשית תולדותיו עד העת החדשה,
גלות וגאולה בעיצוב המורשת החברתית רוחנית ביהדות לדורותיה, מקומה של ארץ ישראל בהוויה היהודית, יהדות וציונות: המשך או מהפכה, הכרזת העצמאות –ליבת הזהות הישראלית, מדינת ישראל - קיבוץ גלויות ורב תרבותיות, טקסטים מכוננים והבנתם מתוך פרספקטיבה היסטורית, אתרי זיכרון: כמעצבי מורשת, הלשון העברית ומרכזיותה במורשת.
 
11844 טכנולוגיות למידה
 2---2.0

טכנולוגיות למידה הוא שם כללי לאמצעים טכנולוגיים המאפשרים למידה. בדרך כלל כאשר מדברים על טכנולוגיות למידה חושבים על מחשבים משוכללים וחדרי מעבדה מצוידים היטב, אך למעשה גם עט, נייר ולוח הם אמצעים טכנולוגיים המאפשרים שימור מידע והעברתו ונכללים בקטגוריית טכנולוגיות למידה. בין נושאי הקורס: הקשרים שבין מדע, טכנולוגיה וחברה, טכנולוגיה ולמידה, פסיכולוגיה עממית וטכנולוגיות למידה, למידה כפעילות חברתית (ויגודצקי), יעדי מערכת החינוך בעידן המידע והשפעתם על בחירת טכנולוגיות למידה, כלים סגורים ופתוחים, למידה בסביבת פרויקטים, ושימוש בטכנולוגיות למידה בתחומי דעת שונים. 

11845 היסטוריה של המדע
2- - -  2.0

הקורס יבחן את תפקידו של המדען ודרך היצירה של תיאוריה מדעית. תבחן תרומתם של הבבלים והמצרים באיסוף מידע ומיפוי הארץ והשמים. בהמשך יוצגו המחשבות הפילוסופיות והמדעיות ביחס למבנה היקום ודרך פעולתו בתקופה הקלאסית כפי שבאו לידי ביטוי בהגותם של תאלס, אנכסימנד, אפלטון, אריסטו, ארתוסטנס, ארכימדס ותלמי. יוצגו דוגמאות להתפתחות המתמטיקה הגיאומטריה והשפעתן על שכלול המודל הגיאוצנטרי מימי אריסטו ועד תלמי. תבחן השאלה מדוע החזיקה התורה הגיאוצנטרית מעמד במשך 1500 שנה, יותר מכל תיאוריה מדעית אחרת. מה גרם לנפילתה ומה תרומתם של קופרניקוס, ברהיי, קפלר וגלילאו לביסוס המהפכה ההליוצנטרית. הקורס יסתיים בתיאור יצירתה של המכניקה הניוטונית ותורת הכבידה העולמית.
 
11847 אמונה ופילוסופיה
2- - -  2.0

הקורס בוחן את נושא הפילוסופיה והאמונה מכמה וכמה נקודות מבט: היחס בין מוסר לדת, בעיית קיום האל והרוע בעולם, ניסיונות שונים להוכיח את קיום האל וניסיונות להפריך הוכחות אלו, פירוש פילוסופי של עקידת יצחק, האופן שבו פרויד מנתח את האמונה הדתית, הפילוסופיה של הדת של ויליאם ג'יימס ועוד.
 
11848  הוראה בגישת חקר
2 - - -  2.0

מטרת הקורס היא לחוות למידה קונסטרוקטיביסטית, היוצאת מעמדת התלמיד ומאפשרת לו לבחון את עמדותיו לגבי תופעות בטבע, להציע ולחוות ניסויים המאפשרים בחינת עמדות בחיי היומיום, לבצע עבודת חקר על מודל ממוחשב. בקורס נתנסה בשיטת הוראה המתמקדת בתהליכים שעובר התלמיד בזמן הלימוד. בבתי הספר ובמוסדות להשכלה גבוהה עדיין רווחת השיטה של הוראה פרונטאלית. מול גישה זו מציג הקורס שיטת למידה הנשענת על הגישה הקונסטרוקטיביסטית. לפי גישה זו התלמיד אינו ספוג הקולט את המידע ומשחזר אותו, אלא בונה את הידע בדרך דומה לזו שבה לומד מדען. הוא בוחן את עמדותיו, מעלה השערות, מבצע ניסויים כדי לבחון את השערותיו, ומוכן לעיתים לשנות את עמדותיו כאשר מתקבלות תוצאות שאינן תואמות את ציפיותיו.  בקורס נתנסה בגישה זו, ולאחר מכן כל סטודנט יתבקש לחקור תופעה בלתי מוכרת ולדווח עליה. לקראת סוף הקורס יצטרכו הסטודנטים לפתח פעילות הנשענת על גישת החקר.
 
11849 פסיכולוגיה ארגונית
2- - -  2.0

הקורס יעסוק בחקר היחסים החיוביים בעולם העבודה, ובהבנת העוצמות האנושיות והתנאים המביאים אנשים לחיות ולתפקד במיטבם במסגרת עבודתם. יוצגו תיאוריות, מחקרים ומודלים פסיכולוגיים להבנת ההתנהגות של משתתפי הארגון, עמדות החברים בארגון, את המניע אותם וכיצד אלו משפיעים על אופן תפקודם ועל תוצאות פעילותם. הקורס יתמקד בהבנת מאפייני הפרט ומניעי התנהגותו כיחיד וכחבר בקבוצות שונות בארגון, וכיצד אלו משפרים את הפרודוקטיביות, איכות השירות, המורל ושביעות רצון העובדים.
הקורס ישלב למידה תיאורטית עם למידה התנסותית, באמצעות שאלונים,דיונים, פתרון אירועים ומשחקי תפקידים.
 
11851 אבולוציה של התזונה
2---2.0

הקורס יעסוק בלימוד והכרה של מסורות מקומיות הקשורות בתזונה ורפואה, ובחינתן במבט היסטורי ביקורתי. הקורס יסקור את התפתחותה של התזונה האנושית מבחינה גנטית וביולוגית, אך גם במבט תרבותי כלכלי ופוליטי. בתוך כך יתמקד בשלבי ההתפתחות  המרכזיים ובחינה של הגורמים שהביאו למבנה התזונה המערבית המודרנית כפי שהיא היום.
11852 טכניקה והבנה מתמטית ומה שביניהן
2- - -  2.0

בעידן הטכנולוגי עולה השאלה לגבי הצורך בלימוד נושאים בעלי אופי טכני במסגרות השונות. הטענה היא כי הכלים הללו הופכים ללא שימושיים או ישימים, זאת בשל כניסתם של מחשבים ומחשבונים. הקורס יעסוק בנושאים מתמטיים אותם נהוג ללמד בצורה טכנית בלבד ללא הדגשת המשמעות המתמטית העמוקה בבסיסם, ויראה אילו רעיונות מתמטיים עמוקים עומדים מאחורי הנושאים הטכניים וכיצד הנושאים קשורים לנושאים מתמטיים אחרים או לסוגיות בתחומים אחרים.
11853 אחריות חברתית תאגידית כשיטת ניהול אסטרטגי
2- - -  2.0

כיצד ניתן לשכנע מנהל של פירמה עסקית להשקיע לא רק בפירמה כלפי פנים, אלא גם בקהילה ובסביבה, ושזה גם יביא לו רווחים גדולים יותר ? האחריות החברתית התאגידית מנסה לענות על השאלה הזו באמצעות הצגה של  שיטת ניהול אסטרטגי חדשה.  עיקרה של השיטה הוא בהטמעת התייחסות חדשה של הפירמה לסביבה, לקהילה ולפעילותה הכלכלית.  דבר המהווה השקעה במערכת הערכים והמסרים של הפירמה לצד חיזוק פעילותה הכלכלית. יישום השיטה משמש תנאי סף לכניסה לתחרות הגלובלית בהווה ובעתיד. בנוסף ללימוד התיאוריה והפרקטיקה יתארחו בקורס מנכ"לים של פירמות המקדמים את יישום השיטה בארגון שלהם. ביחד איתם נתמודד עם הדילמות שהשיטה מציבה תוך כדי יישומה.
11855 גרמנית - שפה ותרבות למתחילים
2- - -  2.0

קורס בסיסי בשפה הגרמנית. מיועד לחסרי ידיעה בגרמנית בלבד.
 
11856 מבוא לפוליטיקה "ללא פוליטיקאים"
2- - -  2.0

האם המחאה החברתית של קיץ 2011 נכשלה ? מבחינת הזירה הפוליטית היא בקושי התקיימה. אבל איך הדבר ייתכן? האם מאות אלפי האנשים שיצאו לרחובות היו שקופים לקברניטי המדינה? התשובה הפשוטה היא שכמובן שהם לא היו שקופים, הם פשוט לא דיברו בשפה שהייתה אמורה לייצר במערכת הפוליטית שינוי מהותי. בקורס שלפניכם ננסה ללמוד את השיטה הפוליטית של ניהול והנעת האזרחים כעיסוק בפני עצמה. נדון בדרכים בהן פוליטיקאים קוראים את השטח ואת האופן לפיו הם מגיבים אליו. ננסה לראות כיצד התהליכים הפוליטיים נתונים למניפולציה  הן ע"י השועלים הוותיקים והן ע"י כל אחד מאתנו. בכל מקרה, ננסה להבין מדוע הפוליטיקה היא דבר חיובי בסך הכל וכיצד כל אחד מאתנו יכול לחשוב פוליטי ולהתנהג פוליטי לצורך קידום ענייניו - אם רק יחפוץ בכך.

11890 הכשרת ראשי קבוצות לניהול סדנאות
2- - -  2.0

הקורס מיועד לסטודנטים העתידים לתפקד כראשי קבוצות. הוא מעניק בסיס ידע תיאורטי ויכולות יישומיות בהנחיה. הקורס מאיר את הטיפול בקבוצה ממגוון נקודות מבט. הלמידה היא התנסותית בעיקרה, אך מגובה ברקע תיאורטי קצר. הנושאים הנלמדים: הגדרת התפקיד, גבולותיו והסגנון האישי, הצבה, המשגה וניתוח בעיה, איתור קשיים ושגיאות של סטודנטים, פתרון קונפליקטים והפעלת סדנא.
 
11893 חניכה אקדמית אישית
2- - -  2.0

הקורס מעניק בסיס ידע תיאורטי הרלוונטי לעבודת החונך ויכולות יישומיות בתחום החניכה לסטודנטים העתידים לשמש כחונכים בפרויקט עמיתים. הקורס מועבר ע"י מספר מרצים ומאיר את הנושא  ממגוון נקודות מבט. הנושאים הנכללים בקורס: תהליך החניכה ומטרותיו, עקרונות ללמידה יעילה, סגנונות למידה של סטודנטים, זיהוי עוצמות וקשיים אצל סטודנטים, ארגון זמן ולמידה במצבי עומס, תקשורת בין אישית, התמודדות עם בחינות, למידה יצירתית, תיווך בפתרון בעיות, מאפיינים ייחודיים של סטודנטים מהמגזר הערבי. הלמידה בקורס משלבת הרצאות עם התנסות מעשית.