צרו קשר

גב' מגי (מרגלית) בן יהודה - מנהלת מעונות הסטודנטים
פניות בכל נושא.
טלפון: 04-9901811
דוא"ל: Magi@braude.ort.org.il

גב' אהובה אברהם - מזכירת גבייה והרשמה
פניות בנושא:
שכר דירה, פיקדון, הרשמה ונושאים כלליים.
טלפון: 04-9901958
פקס: 04-9901766
דוא"ל: AhuvaA@braude.ort.org.il
מר' שמעון דיין - אב הבית
פניות בנושא: אחזקה, תחזוקה, רעש, נושאים אישיים ובעיות רפואיות
טלפון: 04-9901966
דוא"ל:  ShimonD@braude.ort.org.il