השתלמויות

המרכז לקידום ההוראה והלמידה יוזם ומארגן מידי שנה מגוון השתלמויות קצרות ומתמשכות לציבור המרצים.
במהלך שנת הלימודים ובחופשות שבין הסמסטרים מתקיימות השתלמויות בנושאים שונים, חלקן מיועדות לכלל המרצים וחלקן מועברות במסגרת מחלקתית או מסגרת ייעודית אחרת. מטרת ההשתלמויות היא לענות על צרכי המרצים בעקבות הכנסת תכניות לימודים חדשות ושיטות הוראה וטכנולוגיות חדשות, ולשם העשרה והתפתחות אישית של המרצים.

השתלמויות/ סדנאות/ הרצאות בתשע"ח:

השתלמויות במהלך חופשת הסמסטר:

סדנת PBL: 
בסדנה תינתן חשיפה לעקרונות והמאפיינים של למידה מבוססת בעיות, תוך התנסות מעשית בעבודת צוות והתמודדות עם בעיות.

סדנאות כלים טכנולוגיים: בקישור שלהלן רישום לשלוש אפשרויות לסדנאות להיכרות והתנסות עם כלים טכנולוגיים בשירות ההוראה.

סדנה בגישת פרופ' אריק מזור, למרצים שהשתתפו בתכנית ההתחדשות.

השתלמויות שניתנו השנה:

Innovation in education to educate innovators : הרצאה של פרופ' אריק מזור מאוניברסיטת הרווארד,  בה התייחס לדרך ההוראה המסורתית מול השיטה החלופית להנעת הלומד והפעלתו בכיתה ככלי ללמידה להבנה.

למידת עמיתים בהוראה: הכשרה למרצים מן המחלקות השונות לביצוע תצפית ומתן משוב בונה ומעצים. ההכשרה ניתנה פעמיים ע"י ספי רינצלר, מהאוניברסיטה הפתוחה.

סדנה בנושא כלים גישוריים למרצים מאמנים:  את הסדנה הנחתה מריאלה יעבץ בוחניק, יועצת ארגונית ומגשרת. מטרת הסדנה היא העשרת המאמן בכלים להתמודדות בונה עם קונפליקטים בממשקים השונים של חיי הסטודנט העלולים לפגוע ביכולתו להצליח בלימודים.

תכנית הכשרה למרצי המכללה  T4e2

"התחדשות" – תכנית שנתית ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה במכללה. התכנית היא ייחודית בהיקפה (כ-60 ש"א), ומבוססת על 12 מפגשים אחרי הצהרים (4 שעות כ"א), ושני ימים מרוכזים לאורך שני סמסטרים. במחזור הראשון,  השתתפו כ 13 מרצים המייצגים את רוב המחלקות במכללה, וכן במחזור השני. מטרות התוכנית הן לפתח את התפיסות, הכישורים והמיומנויות של מרצי המכללה בשיטות הוראה-למידה-הערכה מתקדמות בחינוך ההנדסי, וכן לקדם את היישום הפעיל של שיטות אלו בקורסים של משתתפי התוכנית.

התוכנית מותאמת לגישות המתקדמות בחינוך ההנדסי בעולם של שינויים טכנולוגיים-חברתיים. לכן, הושם דגש על עבודת צוות, למידה מבוססת בעיות (PBL) ולמידה מתמשכת ופעילה, אשר מהווים כישורים חיוניים להתפתחות המקצועית של מהנדסים בהווה ובעתיד, בצד תכנים כגון: כלים ללמידה פעילה, תכנון שיעור, למידה שיתופית, קידום המוטיבציה והערכת הלמידה. התוכנית כוללת התנסות מעשית כחלק אינטגרלי מתהליך הלמידה, באמצעות יישום אישי בקורסים, אשר מלווה על ידי מנחים מצוות התוכנית (מסגל המרכז לקידום ההוראה והלמידה והמחלקה להוראה במכללה).