בניית פרוטוקול לקביעת מדדים לאבחון הפרעות קשב

מבצעת הפרוייקט: גילת טובלום
מנחים: ד"ר אורית בראון בנימין, ד"ר נורית גביש, ד"ר חגית קרישנר, פרופ' ג'רי ליסמן  
 
 
משימת עמידה פשוטה הדורשת מינימום משאבים של תשומת לב הינה ככל הנראה משימה המצומדת לפעילות קוגניטיבית. הקשר שבין תהליכים קוגניטיביים לבקרת יציבה הינו בעל חשיבות גדולה בתחום הנוירולוגיה ההתפתחותית בתחרות על משאבי תשומת לב. בעת ביצוע משימות סימולטניות של שיווי משקל ומשימות קוגניטיביות ניתן למצוא שונות גדולה בין קבוצות גיל שונות.
 
התאם לפרדיגמה על פעילות מצומדת, המפורטת מעלה, ירידה בביצועים בהשוואה לביצועים של משימה יחידה מצביעים על העדר אוטומציה של המשימה העיקרית (שיווי משקל). אנו משערים כי בין הקשיים המוצגים ע"י ילדים הסובלים מ- ADHA ניתן למצוא קושי באוטומטיזציה מלאה של כישורים המשפיעים על היכולת לבצע משימות סימולטניות.

ברצוננו לבחון פעילות מוטורית אוטומטית ביחס לפעילות מוטורית לא אוטומטית והשפעתה על שיווי המשקל של הנבדק בעת ביצוע משימה יחידנית ובעת ריבוי משימות. (לביצועים של משימה יחידה מצביעים על העדר אוטומציה של המשימה העיקרית שיווי משקל אנו משערים כי בין הקשיים המוצגים ע"י ילדים הסובלים מ ). " - ADHA ניתן למצוא קושי באוטומטיזציה מלאה של כישורים המשפיעים על היכולת לבצע משימות סימולטניות.

ברצוננו לבחון פעילות מוטורית אוטומטית ביחס לפעילות מוטורית לא אוטומטית והשפעתה על שיווי המשקל של הנבדק בעת ביצוע משימה יחידנית ובעת ריבוי משימות.חזור לרשימה