מחלקת כתבי עת

אוסף כתבי העת בספרייה כולל כ - 150 כותרים בדפוס, וכ-20,000 במקוון.
כתבי העת הכרוכים, הלועזיים והעבריים, מסודרים על פי נושאיהם לפי שיטת המיון של דיואי, בסוף טור הכונניות הימני, בקומפקטוס, בקומת הכניסה של לספרייה.

החוברות השוטפות מוצגות על כונניות כתבי העת, בחלוקה נושאית, לתצוגה עד כריכתן, בכניסה לספרייה מצד ימין.
הספרייה מנוייה על עיתון יומי, אותו ניתן למצוא מידי בוקר בפינת הישיבה של כתבי העת.

קישורים לעיתונות יומית ועולמית ניתן למצוא באתר האינטרנט של הספרייה.
כל כרכי כתבי העת מסומנים בפס צהוב, ואינם להשאלה. כן לא ניתן להשאיל את החוברות השוטפות.
ניתן לאתר מאמרים מתוך כתבי העת באנגלית באמצעות חיפוש במאגרי המידע שבתקליטורים.

איתור מאמרים מתוך כתבי העת בעברית אפשרי בשני אופנים שונים:
  1. על ידי חיפוש בקטלוג המאמרים בעברית של הספרייה, המשולב בקטלוג הכללי של הספרייה.
  2. על ידי חיפוש במאגרי המידע של הספריה.

בספרייה מוצבות מכונות צילום, המאפשרות צילום מאמרים באמצעות כרטיסי צילום , אותם ניתן לרכוש במכונה אוטומטית.
בעת צילום המאמרים יש לשמור על היקף מתאים לעמידה בחוק זכות יוצרים ושימוש הוגן.