סמינרים בסמסטר חורף תשע"ז

הסמינרים מתקיימים בימי ג' בשעה 13:30 בפרק המדע, חדר P401 (או חדר אחר בבניין פיזיקה)
 
אחראית סמינרים: פרופ' דפנה גואטה. טלפון: 04-9901835  דוא"ל: dafneguetta@braude.ac.il