פרויקטים מצטיינים

מקום ראשון: את תקציר הפרויקט שזכה במקום הראשון לא נוכל להציג בשל התנגדות מקום העבודה שבו בוצע הפרויקט (סודיות מסחרית).
מקום שני: מערכת בקרה לרובוט זעיר
מקום שלישי: מערכת גילוי ועקיבה אחר חפץ נע

תוצאות שיפוט הפרוייקט המצטיין

 
פרוייקטים מצטיינים - כנס תעשייה אקדמיה 2017