פיתוח אפליקציות

מטרות הקורס

1. הקנית ידע בפיתוח אפליקציות ותכנות בסביבת אנדרואיד
2. עבודת צוות
3. פיתוח יזמות ויצירתיות- חשיפה לתהליך פיתוח מוצר (רעיון,
    בדיקת ייתכנות, "זיקוק" הרעיון, עיצוב מוצר)
4. יצירת מציאות
5. מנהיגות