קליטת מרצים חדשים


רכזת התכנית: ד"ר חנה פייגר  hfaiger@braude.ac.il

מטרות התכנית היא להכיר למרצים החדשים את נוהלי המכללה כדי להקל את השתלבותם כמרצים בה, וכן, לחזק את תחושת השייכות של המרצים החדשים למכללה על מנת להגביר פעילותם בה.

עיקרי התכנית

  • מפגש של המרצים החדשים עם בעלי תפקידים שונים במכללה: נשיא המכללה, המנל"א, העומד בראש מרכז המחשוב, מנהל הספריה, ועוד
  • הצגת ה"אני מאמין" של המכללה בפני המרצים החדשים, נהלים עיקריים, השירותים הקיימים במכללה למרצים ולסטודנטים והכרות עם מבני המכללה
  • קשר שוטף של המרצים החדשים עם אחראית התכנית, בדוא"ל, טלפון, מכתבים, מפגשים אישיים וקבוצתיים