השאלת ספרים

השירותים השונים של מחלקת ההשאלה ניתנים רק עם הצגת כרטיס סטודנט מעודכן. השאלה מתבצעת עם הצגת הספר המבוקש.
ההשאלה הינה אישית ואין הקורא יכול להעביר זכויות השאלה לקורא אחר. תאריך ההחזרה מחייב את הקורא להחזיר במועד זה.

קבוצות הקוראים הזכאיות להשאלה

  1. סטודנטים לתואר ראשון (BSc ) ולתואר שני ((MSc , וסטודנטים  ללימודי הוראה ולהשלמות יום וערב לתארים שונים – - עד 20 ספרים בו זמנית.
  2. תלמידי מכינות להנדסה -  4  או 10 ספרים בו זמנית, בהתאם לסוג המכינה.
  3. סגל ההוראה –עד 25 ספרים בו זמנית.
  4. בוגרי המכללה (במשך שנה אחת בלבד לאחר קבלת התואר, ועם הפקדת המחאת בטחון ע"ס 500 ש"ח) – - שני ספרים.
  5. קוראי חוץ (עם הפקדת המחאת בטחון ע"ס 500 ש"ח, ואישור שנתי שוטף) – - ספר אחד.

תקופת השאלה

ספרי האוסף הרגיל - 7 ימים.
ספרי לימוד מבוקשים - 4 ימים.
ספרי קריאה – 16 יום.

ספרים בעלי פסים צבעוניים מוגבלים כדלקמן:
בעלי פס אדום – - יעץ, אינם להשאלה.
בעלי פס צהוב – - כתבי עת, אינם להשאלה.
בעלי פס כחול – - ספרי לימוד לשימוש בספריה בלבד ואינם להשאלה.
בעלי פס כסוף – ספרי השאלה מתמדת בהשכרה ב"מכלול" לסמסטר או לשנה אקדמית מלאה.
בעלי פס שחור –- שמורים, לשימוש בספריה בלבד, ולהשאלה עם הפקדת כרטיס סטודנט, ממועד סגירת הספריה עד 8:00 בבוקר, שעת פתיחת הספריה, או לסוף שבוע, מיום ו', באותם תנאים.
 

הארכת תקופת ההשאלה


הארכת תקופת ההשאלה ניתנת גם ללא הבאת הספר לספריה, בתנאי שאינו מוזמן ע"י קורא אחר.
ההארכה ניתנת לתקופות בנות 4 ימים כל אחת. על הקורא מוטלת האחריות להחזיר ספר מוזמן במועד ההחזרה ללא תנאי אם לא התבצעה
הארכה. עליו להגיע לספריה עם הספר, גם אם הוא מחוץ לתחומי המכללה.

מדי לילה מתבצעת הארכה אוטומטית במערכת הספריה לכל הספרים המושאלים שלא הוזמנו.
הארכה זאת נמשכת עד ארבעה חודשים, ובסיומה על הקורא להשיב את הספר לספריה או לשאלו מחדש.

הזמנת ספרים

הזמנת ספרים על ידי הקוראים מתבצעת במערכת הממוכנת.
אין קורא יכול להזמין ספר שעותק שלו כבר נמצא בידו.
על הקורא להקפיד על דיוק פרטי תקופת הצורך בספר בטופס ההזמנה.
על הקורא לעקוב אחר מצב השאלת הספר.
הגעת ספר מוזמן מצוינת בכרטיס הקורא המזמין.
ספר מוזמן ממתין לקורא יומיים בלבד בדלפק ההשאלה.
  

החזרת ספרים

על הקוראים לשמור על שלמות הספרים.
החזרת ספרים מתבצעת ע"י הנחת הספר בארגז ההחזרה שבדלפק ההשאלה.
אי החזרה במועד הנקוב יביא לשלילת זכות ההשאלה של הקורא, כדלקמן:
על כל תקופה בת 7 ימי אחור תישלל זכות ההשאלה ל-10 ימים.
איחור מעל 7 ימים יחויב בקנס בסך של 3 ש"ח ליום או לחלק ממנו.
אחור בהחזרת ספר ממחלקת השמורים יביא לקנס כפול.
על הקורא לעקוב אחר מצב השאלותיו והזמנותיו באמצעות מסך השאילתא לקורא בקטלוג הספרייה.

ספרים אבודים

על הקוראים לפצות את הספרייה תמורת ספרים שאבדו או הושחתו.
על הקורא לרכוש עבור הספרייה ספרים חליפיים.