וועדת פרס

ד"ר רמי מסרי – המחלקה להנדסת מכונות
מר אילן הפטר – המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
ד"ר דפנה כנעני – המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה
ד"ר אורלי יהלום – המחלקה להנדסת תוכנה
פרופ' מרק ילין – המחלקה למתמטיקה
מר משה שדה – המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה