חיילים משוחררים

המכללה האקדמית להנדסה "אורט בראודה" נמנית על המוסדות האקדמיים בהם ניתנת זכאות לשנת לימודים ראשונה חינם לחיילים משוחררים מתאריך 01/01/2010.
למימוש הזכאות יש למלא את כתב התחייבות אשר נמצא באתר המכללה ב- פרסומים והודעות –> מאגר טפסים – >טפסים לסטודנט.
שם הטופס: אישור לכתב התחייבות לשנת הלימודים הראשונה לימודי הנדסה בלבד

החזר כספי יינתן ע"י משרד הביטחון עפ"י הקריטריונים שנקבעו בחוק, אך ורק לאחר קבלת כתב ההתחייבות ממולא וחתום ע"י הסטודנט ויועבר ישירות לחשבון הפיקדון של הסטודנט בשתי פעימות שמועדן נקבע על ידי משרד הביטחון.
לצורך מימוש ההטבה, עליכם לשלוח את הטופס המלא ישירות ללשכה להכוונת חיילים משוחררים בכתובת הבאה:

כתובת למשלוח הטופס:
הלשכה להכוונת חייליים משוחררים
משרד הביטחון
רח' קפלן 37
הקריה תל אביב 61909

חוק חיילים משוחררים
כתב התחייבות לשנת לימודים ראשונה חינם