פרויקט מאלת

סטודנטים במצב אקדמי לא תקין

המרכז לקידום ההוראה והלמידה מרכז את הטיפול בסטודנטים הנמצאים במצב אקדמי לא תקין (מאל"ת). סטודנט במאל"ת מוגדר כסטודנט שהוא בעל הישגים נמוכים (ממוצע מצטבר נמוך מ- 65) או שצבר כישלונות במספר קורסים (שניים או יותר). סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין במשך שני סמסטרים רצופים מועמד להפסקת לימודיו במכללה.
הצורך בטיפול בסטודנטים במאל"ת עלה כאשר נמצא כי אוכלוסיה גדולה של סטודנטים נמצאים במצב זה.
הליך הטיפול בסטודנטים גובש במהלך שנת תשס"ח. נסיון ראשון התבצע לאחר סמסטר א' והקיף 30 סטודנטים.

שלבי הטיפול בסטודנטים במאל"ת:

  • איתור סטודנטים הנמצאים במצב אקדמי לא תקין במשך שני סמסטרים רצופים, על-פי תדפיס ציוניהם
  • שיחות של ראשי המחלקות עם היועצים ולאחריהן סינון הסטודנטים להם ניתנת הזדמנות נוספת
  • איסוף פרטים אישיים רלוונטיים על כל סטודנט
  • ראיון עומק של כל סטודנט עם יועץ/ת למידה, שמטרתו אבחון הסיבות לקשיים הלימודיים של הסטודנט וגיבוש המלצה אישית
  • פגישה אישית של יועץ/ת למידה עם כל סטודנט לשם מסירת ההמלצות שגובשו עבורו, והכוונתו לגבי פנייה לגורמי התמיכה השונים שמציעה המכללה
  • המשך מעקב אחרי הסטודנטים במהלך הסמסטר ע"י צוות המרכז

מגוון האמצעים שמציעה המכללה לתמיכה בסטודנטים כולל:
סטודנטים חונכים, שיעורי עזר, קורסי מיומנויות למידה וחשיבה, סדנאות תגבור במקצועות לימוד שונים, הכוון אישי ומקצועי (לתחומי לימוד אלטרנטיביים), ייעוץ פסיכולוגי, אימון אישי (coaching), סדנאות לארגון זמן, סדנאות להתמודדות עם חרדת בחינות.