תיבת הצעות מכללתית לשיפורים וחידושים נושאת פרסים

 1. כללי: כחלק ממדיניות השיפור המתמיד במכללה, ומתוך הרצון לשתף את כלל באי המכללה
  במדיניות זו ולהגביר את המודעות לאיכות בכל רובדי הארגון, החליטה המכללה, על פתיחת

  תיבת הצעות מכללתית לשיפורים וחידושים הנושאת פרסים.
 2. מי יכול להגיש הצעת שיפור וחידוש? כל באי המכללה: סטודנטים, עובדי המכללה, מרצים
  מן החוץ וחברי סגל מלבד המפורט בסעיף 5ג.
 3. איך זוכים? ההצעות תעמודנה למבחן יו"ר ועדת האיכות ואחראי התחום הרלוונטי. ההצעות
  שתתקבלנה ותיושמנה תעמודנה למבחן ועדת פרס שתוקם לצורך העניין ותחליט על הזוכים
  בהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש. החל משנת הלימודים תשע"א הפרסים הראשונים יחולקו
  במעמד נשיא המכללה בטקס המצטיינים השנתי, ורשימת הזוכים השנתית תפורסם בבר דעת
  ובאתר האיכות של המכללה.
 4. במה אפשר לזכות? הפרסים שיחולקו הינם:
  1. 3  פרסים ראשונים בסך 1500 ₪ נטו כל אחד.
  2. לפחות 10 פרסים נוספים לבחירה מתוך רשימה שתינתן לזוכים
        ובהתאם ליתרת התקציב.
 5. כללים להגשת ותקפות הצעה:
  1. ההצעה תתייחס למחלקה הרלוונטית, תכיל תיאור מפורט של הבעיה אותה רוצים לשפר, פירוט ההשלכה של הבעיה (כלומר, למה היא גורמת), ופירוט של השיפור המוצע ואופן יישומו.
  2. הצעה שכבר נדונה במסגרות אחרות במכללה ותועדה בכתב לא תהיה תקפה.
  3. מנהל או אחראי על תחום, לא יכול להגיש הצעה בתחום עליו הוא ממונה (אבל כן יכול להגיש הצעה בתחום אחר).חברי הנהלת המכללה וחברי ועדת הפרס יוכלו להגיש הצעת שיפור אך לא יהיו מועמדים לקבלת פרס.
  4. היה ותוגשנה מספר הצעות באותו נושא:
   1. במידה ושיטת היישום שנבחרה בפועל זהה לאחת או יותר מאלו המוצעות, תהיה תקפה ההצעה שהוגשה ראשונה מבין הזהות.
   2. במידה ושיטת היישום שנבחרה בפועל שונה מכל המוצעות, תהיה תקפהההצעה שהוגשה ראשונה מבין כלל ההצעות באותו נושא.
  5. המכללה רשאית לשנות את החלטתה לדחיית, קבלת או יישום הצעה בכל עת.
  6. המכללה רשאית לשנות את הכללים לתקפות והגשת הצעה בכל עת.