מלגות שכר לימוד ומלגות קיום

כ-75% מהסטודנטים במכינה מקבלים מלגות לימודים ומלגות קיום חודשיות (מימון ממלכתי) עפ"י קריטריונים. סטודנט במכינה הנכלל בין הגילאים 19-26 רשאי להגיש בקשה למלגת שכר לימוד ומלגת קיום. הזכאות לסיוע נבדקת עפ"י קריטריונים חברתיים וכלכליים.

דגשים עיקריים:

  1. טופס ההרשמה למכינה מהווה גם טופס בקשת סיוע בשכר לימוד ומלגת קיום חודשית. יש להגיש את טופס הרישום למכינה בצירוף האישורים המתאימים להגשת בקשה למלגה.
  2. שיעורי הפטור משכ"ל וגובה מלגת הקיום החודשית, יקבעו עפ"י הרקע הסוציו-אקונומי כפי שמשתקף בטופס ההרשמה האישי. ועדת מלגות בלתי תלויה בראשות האגודה לקידום החינוך דנה בטופסי הרישום עפ"י קריטריונים אחידים הנהוגים במערך המכינות הקדם-אקדמיות בארץ.
  3. הזכאות לפטור חלקי או מלא משכ"ל ומלגת קיום חודשית, אינה על חשבון הקרן האישית של החייל המשוחרר, אלא מקרן סיוע נוספת.
  4. תלמידים שימצאו זכאים למלגות קיום חודשית - המלגה תועבר לחשבון הבנק האישי של התלמיד/ה כל חודש.
  5. חיילים משוחררים שלא יזכו למלגת לימודים - יוכלו לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון האישי.