ברדעת עלון המכללה

ברדעת הינו עתון פנים-אקדמי, שמחלקת השיווק של המכללה מוציאה לאור אחת לרבעון. בגיליון גרסה מוצאים את ביטויים מגוון הנושאים והאירועים המרכזיים שהיו במכללה בתקופה הרלוונטית; ניתן לקרוא בו כתבות ועדכונים על אנשי המכללה - עובדיה, תלמידיה ובוגריה-  על תחומי המחקר שלהם ועל הישגיהם. העיתון ברדעת מופץ בקרב אלפי קוראים, חוקרים, בוגרים ומהנדסים מכל רחבי הארץ, ששומרים על קשר הדוק עם המכללה ומעוניינים לדעת על ההתפתחויות שחלות בה בתחומים השונים. ניתן לקרוא את תכני הגיליונות השונים, כולל תכנים שטרם פורסמו בגיליונות המודפסים, גם באמצעות האתר המקוון של ברדעת.