ועדות מכללתיות

 • ועדת אתיקה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר מירי וייס כהן-יו"ר
  תשע"ה
  תכנה
  מטפלת בתלונות נגד חברי סגל ההוראה בענייני אתיקה ומשמעת
  לפי הצורך
  ד"ר אילנה קפטן
  תשע"ה
  ביוטכנולוגיה
  ד"ר אורי בן חנן
  תשע"ד
  מכונות
  פרופ"ח פנחס שכנר
  תשע"ד
  חשמל
  ד"ר יריב מרמור
  תשעה
  תעו"נ
   
   
   

   
   
 • ועדת עירעורים לועדת אתיקה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' נח לוטן - יו"ר (טכניון)
  פרופ' עזרא זאב
  ד"ר אלי רז
   
   
   
 • הועדה לעדוד הלמידה לעובדי מינהל
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שמעון הקר – יו"ר משותף
  תשע"ג
   
  מר יצחק רמות – יו"ר משותף
  תשע"ג
   
  מר צביקה קרני
  תשע"ג
  גב' אלה קסלמן
  תשע"א
   
 • ועדת בינוי
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שמעון הקר – יו"ר 
   
  לדון בכל נושאי הבנייה והתרחבות של המכללה.
  לפי הצורך
  פרופ' אריה מהרשק
   
   
  מר צביקה קרני
  מר פסח שפר
   
  רמ"חים רלוונטיים לפי הפרויקט
  גב' ריקי גרינפלד – מזכירה
 • ועדה לעניינים אקדמיים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר אורי בן חנן - יו"ר
   
  מכונות
  ועדת קבע של המועצה האקדמית.
  הפורום של חברי הסגל לדיון בנושאים אקדמיים של המכללה.
  אחת לחודש
  פרופ' דוד שויחט
   
  מנל"א
  פרופ' אמיל בשקנסקי
   
  נציג תעו"נ
  ד"ר ניקולס הריס
  נציג ביוטכנולוגיה
  ד"ר שמואל קוסולאפוב נציג אלקטרוניקה
  ד"ר אסתי שטיין נציגת תכנה
  ד"ר לינדה ויינברג  נציגת היחידה לאנגלית
  ד"ר פיאנה יעקובסון נציגת מתמטיקה
  ד"ר דפנה גואטה נציגת פיזיקה
  ד"ר אורנה מילר
  נציגת הוראה
  ד"ר דבורה טולדנו-קטעי המרכז לקידום ההוראה והלמידה
  מר אלון ציליק נציג אגודת הסטודנטים
   גב' רעיה לוטן  מזכירת הוועדה
 • ועדת המועצה האקדמית (פורום רמ"חים)
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' זאב ברזילי - מנל"א
   
  מנל"א
  ועדת קבע של המועצה האקדמית.
  הפורום של חברי הסגל לדיון בנושאים אקדמיים של המכללה.
  אחת לחודש
  ד"ר ולדימיר צ'צ'יק 
   
   ראש מינהל אקדמי
  ד"ר אורי בן חנן
   
  יו"ר הוועדה לעניינים אקדמיים
  פרופ'ח לביא קרפ
  מתמטיקה
  ד"ר בוריס שניץ תעו"נ
  פרופ' אדוארד אייטלברג אלקטרוניקה
  ד"ר שרית סיון ביוטכנולוגיה
  פרופ'ח זאב וולקוביץ תכנה
  פרופ' מיכאל רגב מכונות
  ד"ר אלי רז פיזיקה
 • ועדת הצטיינות מרצים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ"ח מאשה גרוזובסקי
  תשע"ג
  יו"ר
  בחינת הערכה עצמית של  חברי הסגל. קביעת ההערכה הסופית וקביעת רשימות מרצים מצטיינים בהתאם לנוהל הצטיינות מרצים.
  לפי הצורך
  ד"ר ולדיסלב שטיימן
  תשע"ד
   חשמל
  ד"ר אירה רווה
  תשע"ה
  הוראה
  ד"ר בוריס שניץ
  תשע"ד
  תעו"נ
  פרופ"ח ולרי גליזר
  תשע"ה
  מתמטיקה
  ד"ר מסרי רמי
  תשע"ה
  מכונות
  ד"ר רנטה אברוס
  תשע"ג
  תכנה
  פרופ"ח דוד שויחט - משקיף מנל"א קבוע
  גב' נעמה מונסטר - מזכירה  
 • ועדה להענקת פרסי הצטיינות לעובדי מינהל
   
  חברי הוועדה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שמעון הקר - יו"ר
  בחינת הערכה של עובדי מנהל וקביעת רשימת מצטיינים שנתיים.
  ינואר בכל שנה
  מר צביקה קרני
  נציג ועד העובדים
  עובד שזכה בשנה הקודמת
  נציג המרצים
  נציג הסטודנטים
  גב' אראלה איזנשטדט
  ד"ר רנטה אברוס
  גב' נעמה מונסטר - מזכירה
 • ועדת ערעורים להפסקת לימודים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר ולדימיר צ'ציק - יו"ר
  תשע"ד
   
  ראש המחלקה של הסטודנט
  ראש מחלקה אקדמי נוסף
  גב' מיכל אזרזר - מזכירה
 • ועדת השתלמויות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' זאב ברזילי - יו"ר
   
  יו"ר
  דנה בבקשות להשתלמויות של חברי סגל אקדמי של המכללה
  תאריכים מוגדרים בלוח השנה האקדמי
  ד"ר שוקי דרור
  תשע"ה
  תעו"נ
  פרופ"ח חגי כתריאל
  תשע"ה
  מתמטיקה
  פרופ' ג'רי לייסמן תשע"ג מכונות
  ד"ר מרעי סמאר קבוע רכז המחקר
  מר צביקה קרני
  קבוע
  מנהל כספים
  גב' יעל חן
  קבוע
  מנהלת חשבונות
  גב' נעמה מונסטר
   
  מזכירה
 • ועדת השתלמויות ממושכות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'ח אריה מהרשק -יו"ר
   
   
  דנה בבקשות של חברי סגל אקדמי להשתלמויות ממושכות
  לפי הצורך
  פרופ' דוד שויחט
   
   
  פרופ"ח מאשה גרוזובסקי
  תש"ע
   
  פרופ' מיכאל גלדשטיין
  תש"ע
   
  פרופ' אדוארד אייטלברג
  תשע"א
   
  מר צביקה קרני
  גב' מיכל אזרזר - מזכירה
   
   
 • ועדת השתלמויות עובדי מינהל
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שמעון הקר
   
   
  לדון בבקשות להשתלמויות של עובדי מינהל במכללה
  לפי הצורך
  מר צביקה קרני
   
   
  גב' רעיה לוטן
   
   
  מר איציק רמות
   
   
  גב' רויטל הרוש - מזכירה
   
   
 • ועדת חריגים
   
  חברי הוועדה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' דוד שויחט
  דנה בכל נושא החורג מתקנון הלימודים. בעניין קבלת סטודנטים ללימודים
  לפי הצורך
  גב' רעיה לוטן
  ראש המחלקה
 • ועדת חריגים לקויות למידה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' דוד שויחט - יו"ר
   
   
  מקבלת החלטות לקבלת לקויי למידה שלא לפי תנאי הקבלה הרגילים (עד 1% מהמתקבלים)
  לפי הצורך
  רמ"ח רלוונטי
   
   
  רמ"ח אקדמי נוסף
   
   
  גב' חגית אבן צור
   
   
 • ועדת ניהול האיכות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר יאיר מעיין
  תש"ע
   יו"ר
  ועדת היגוי לאיכות האקדמית והמנהלית במכללה, מרכזת את כל הפעילות בתחום האיכות.
  אחת לחודש
  מר צביקה קרני
  קבוע
  מנהל כספים
  ד"ר הילה פרץ
  תש"ע
  תעו"נ 
  גב' שני אילני
  קבוע שיווק 
  גב' לילית דודאי קבוע  רמ"ד מש"א
  גב' רעיה לוטן קבוע  מזכיר אקדמי
  ד"ר אמיל בשקנסקי קבוע  תעו"נ
  גב' אריקה ורשסקו    ספריה
  נציג אגודת הסטודנטים    אגודה
  שירה נוה-אוזן - מזכירה
 • ועדת מזון
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שפר פסח - יו"ר
  שפר מוסר שאין להחליפם
  (28.06.2010)
  שיפור מתן שרותי מזון ואיכות האוכל
  לפי הצורך
  גב' הניה אשכנזי
   
  רו"ח גיא אלמוג
   
  נציג הסטודנטים
   
 • ועדת מחקר
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' זאב ברזילי-יו"ר
   תשע"ה
   תכנה
  קידום המחקר של חברי הסגל והענקת מענקי מחקר, המרת שעות הוראה במחקר וחלוקת מלגות להעסקת סטודנטים מתמחים במחקר.
  אחת לחודש
  פרופ' רוזה אזהרי ביוטכנולוגיה
  ד"ר מייקל קוניג
  תשע"ב
   מכונות
  ד"ר אבנר פליישר
    פיזיקה 
  ד"ר יבגני גרישקוב    חשמל ואלקטרוניקה
  ד"ר נירית גביש    תעו"נ
  ד"ר אסתי שטיין  תכנה
  פרופ' מרק ילין
     מתמטיקה
  ד"ר מירי שחם
    הוראה וכלליים 
  ד"ר סמאר מרעי
     רכז מחקר
  ד"ר משה שביט
  מו"פ
  גב' סיגל גולדין  מזכירה
 • ועדת מו"פ
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'ח אריה מהרשק - יו"ר
   
   
  לקבל החלטות אם להציג הגנה על המצאה ולהחליט במקרים מסוימים לאשר שיעור חלוקה בין הממציאים.
  לפי הצורך
  ד"ר אלי אייזנברג
   
   
  פרופ' דוד שויחט
   
   
  ד"ר עיסאם סבאח
   
   
 • ועדת מערכות מידע
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר דורון פארן - יו"ר
  תשע"ג
   
  גיבוש המלצות בקשר  למדיניות המחשוב של המכללה
  אחת לחודש
  ד"ר בוריס שניץ
  תשע"ג
   
  ד"ר מתי גולני
  תשע"ג
   
  גב' רחלי בויארסקי
  תשע"ג
  גב' הניה אשכנזי - מזכירת הועדה
  תשע"ג
   
 • ועדת מינויים עליונה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' אהוד לנץ
  קבוע
   יו"ר
  קביעת דרגות לחברי סגל בדרגת מרצה בכיר, והמלצה על הגשת מועמד לועדת המינויים של המועצה להשכלה גבוהה לדרגות פרופסור חבר ופרופסור.
  לפי הצורך
  פרופ' נח לוטן
  קבוע
   
  פרופ' אריה מהרשק
  קבוע
   
  פרופ' מיכאל גלדשטיין
  קבוע
  פרופ'  זאב ברזילי
  קבוע
  ראש המחלקה של המועמד
  גב' נעמה מונסטר 
   
   מזכירה
 • ועדת מינויים פנימית
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' דוד שויחט – יו"ר
   
   
  קביעת דרגות אקדמיות לחברי סגל עד (כולל) דרגת מרצה
  לפי הצורך
  פרופ'ח אריה מהרשק
   
   
  פרופ' רוזה אזהרי
   
   
  פרופ' מיכאל גלדשטיין
   
  ראש המחלקה של המועמד
   
  גב' נעמה מונסטר  - מזכירה
 • ועדת מלגות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר לודמילה שוורצמן
  תשע"ה
   יו"ר
  קביעת חלוקת מלגות לסטודנטים על פי
  קריטריונים.
  לפי הצורך
  ד"ר יריב מרמור
  תשע"ד
   תעו"נ
  ד"ר מאשה גרוזובסקי
  תשע"ד
   ביוטכנולוגיה
  ד"ר אורית בראון
  תשע"ה
  מכונות
  ד"ר מרק ברמן
  תשע"ה
  מתמטיקה
  גב' צילה גיא
  קבוע
  דקנט-רמ"ד מלגות
  ד"ר מיכל מעוז
  קבוע
  דקנית הסטודנטים
  ד"ר נגה שליט
  קבוע
  מר ליאור סדרינס
  קבוע
  נציג אגודת הסטודנטים
  קבוע
   
 • ועדת תכנית המצויינות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר קוסולאפוב שמואל - יו"ר
   
   
  ועדה מלווה של תכנית המצויינות. אחראית לתפעול התכנית.
  פעמיים בכל סמסטר
  פרופ' דוד שויחט - מנל"א
  קבוע
   
  פרופ"ח לביא קרפ
  תשס"ז
   
  ד"ר דוד אלפרשטיין  
  תש"ע
  ד"ר ניסים סבאג
  תשס"ח
  ד"ר בנימין מוניץ
  תשס"ט
  ד"ר בוריס שניץ
  תשע"א
  מר שפר פסח
 • ועדת מלגות הנשיא
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'ח אריה מהרשק - נשיא
   
   
  קביעת מועמדים וזכאים ולמלגות נשיא
  לפי הצורך
  מר פסח שפר
   
   
  מר צביקה קרני
   
   
 • ועדת פטנטים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'ח אריה מהרשק - נשיא
   
   
  מחליטה בנושא קניין רוחני של פטנטים המומצאים ע"י חברי סגל וממ"חים של המכללה.
  לפי הצורך
  פרופ' דוד שויחט
   
   
  מר צביקה קרני
  מר איתן ציילר
   
   
 • ועדת מעונות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שפר פסח - יו"ר
  שפר מוסר שאין טעם להחליפם
  (8.6.2010)
   
  הקצאת מקומות לינה במעונות
  3-4 פעמים לפני תחילת שנה"ל
  ולקראת תחילת הסמסטר השני.
  ד"ר נגה שליט
   
   
  מר שרון קציר
  מר שמעון הקר
  גב' אתי שפרברג
  גב' אורה דהן
  נציג אגודת הסטודנטים
   
   
 • ועדת ערעורים לוועדת משמעת
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מנל"א
   
   
  דנה בערעורים על החלטות
  לפי הצורך
  ראש המחלקה של הסטודנט הנדון
  ?
   
  ד"ר ניסים סבאג
  ?
   
  נציג אגודת הסטודנטים
  ?  
 • ועדת ספריה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר רחל רביד- יו"ר
  תשע"א
   
  מתן המלצות להנהלת  המכללה לפיתוח
  ושיפור שרותי  הספריה (שרותים חדשים, קשר בין הסגל ההוראה לבין הספריה)
  לפי הצורך
  מר יצחק רמות
   
   
  ד"ר איבגניה בוביס
   
   
  ד"ר פיאנה יעקובזון
     
  ד"ר זאב רובין
     
  גב' מיכל מהלר
   
  ד"ר דפנה כנעני
   
  גב' דליה זיירמן
   
  פרופ"ח ולרי גלייזר
  תשע"ב   
 • ועדת אינטרנט מכללתית
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר אבי סופר - יו"ר
  תשע"א
   
  אחראית לפתח את אתר האינטרנט המכללתי
  לפי הצורך
  גב' שני אילני
   
  מר דותן פדידה
   
  גב' אורית דמבו
   
  מר יצחק רמות
   
  גב' דליה זיירמן    
  גב' מקסין נועם    
  מר שאדי עסקאללה
   
 • ועדת קבלה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ראש היחידה/ המחלקה שבה מיועד המועמד ללמד
   
  בוחנת קבלת מרצים לעבודה (לאחר מתן הרצאת אורח).
  לפי הצורך
  לפחות שני חברה סגל מהיחידה/ מהמחלקה שבה מיועד המועמד ללמד
   
 • ועדת כספים והשקעות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר צביקה קרני – יו"ר
   
  אחראית להשקעות הכספים של המכללה
  לפי הצורך
  מר אריה דהן
   
  מר שמעון הקר
   
  גב' רויטל הרוש – מזכירה
   
 • ועדת למעורבות חברתית
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר פסח שפר – יו"ר
  שפר מוסר שאין טעם להחליפם (28.6.2010)
   
  עוסקת בגיבוש תכנית למעורבות של סטודנטים ואקדמיה בקהילה.
  לפי הצורך
  ד"ר דורון פארן
   
  ד"ר יהודית אברהמי עינת
   
  ד"ר נגה שליט
   
  גב' אתי שפרברג
   
  גב' אורה דהן
     
  גב' מיכל מהלר
     
  נציג אגודת הסטודנטים
   
 • ועדת קמפוס ירוק
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר נגה שליט - יו"ר 
  תש"ע
   
  אחראית על הטמעת נושאי איכות הסביבה בחיי הקמפוס
  לפי הצורך
  ד"ר רחל רביד
  תשע"א
   
  ד"ר דיצה לוין
  תש"ע
   
  ד"ר אורי בן חנן
  תשע"א
   
  יואל אלון
  תשס"ט  
  פרופ"ח פנחס שכנר
   
  תשע"א
   
  ד"ר נטליה זייצב
   תשס"ט  
  מר פסח שפר
  אתי שפרברג
  יו"ר אגודת הסטודנטים
  רכז סביבה באגודת הסטוד'
  מרים דיקמן (עיריית כרמיאל)
   
 • ועדת היגוי לנושא פיעלות הספורט במכללה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר יוסי הר אבן – יו"ר
   
  דנה בכל הקשור לעיסוקי הספורט במכללה
  לפי הצורך
  ד"ר אורנה מילר
   
  מר מוטי ליברמן
   
  גב' ענת שץ
   
 • קשר עם צה"ל
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר רדו פלורסקו – איש קשר
   
  אחראי לטיפוח הקשרים עם צה"ל כולל טיפול בעתודאים, עתידים במסגרות השונות ואנשי קבע הלומדים במכללה.
  לפי הצורך
 • נציב קבילות הסטודנטים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' יעקב בר שלמה
   
   
  מטפל בקבילות של סטודנטים
  לפי הצורך
 • ועדת בטיחות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שמעון הקר – יו"ר
  מכהנים החל מאוג' 2008
  דנה בבדיקה או עדכון תכניות הבטיחות במכללה
  לפי הצורך
  ד"ר שמואל גזית
  מר פסח שפר
   
  מר אלי לוי
   
  גב' אורה דהן
  גב' ליאורה מינדלי
  מר גרי סניידר
   
 • צוות שיפור סגל סטודנטים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר אילנה קפטן – יו"ר
   
  דנה ביחסי סגל סטודנטים
  4 פעמים בשנה
  פרופ'ח אריה מהרשק
   
  ד"ר סעיד מחאג'נה
   
  נציג סטודנטים
  נציג סטודנטים מועדת ניהול האיכות
 • ועדה לבדיקת סמסטר הכנה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר דבורה טולדנו – יו"ר
  תשע"ג
   
   
  ד"ר אורנה מילר
  תשע"ג
  ד"ר בומה אברמוביץ
  תשע"ג
  גב' אראלה איזנשטט
  תשע"ג
  ד"ר נטליה זייצב
  תשע"ג
  ד"ר מיכל מעוז תשע"ג
  ד"ר רדו פלרסקו
  תשע"ג