מזכירות אקדמית

 • גב' רעיה לוטן
  גב' רעיה לוטן
  מזכיר אקדמי

  גב' רעיה לוטן

  טל': 04-9901916 
  פקס: 04-9901707 
  דוא"ל: rlotan@braude.ac.il

 • גב' הילה קנר
  גב' הילה קנר
  רמ"ד רישום וקבלה

  גב' הילה קנר

  טל': 04-9901965 
  פקס: 04-9901707 
  דוא"ל: hilakaner@braude.ac.il

 • גב' רינת ארז
  גב' רינת ארז
  רמ"ד ציונים וזכאויות

  גב' רינת ארז

  טל': 04-9901882
  פקס: 04-9901707
  דוא"ל: rerez@braude.ac.il  

 • גב' סיגל גולדין
  גב' סיגל גולדין

  גב' סיגל גולדין

  טל': 04-9901730
  פקס: 04-9901707
  דוא"ל: sigalg@braude.ac.il

 • גב' אלה קסלמן
  גב' אלה קסלמן
  רמ"ד מערכת

  גב' אלה קסלמן

  טל': 04-9901908 
  פקס: 04-9901707
  דוא"ל: ela@braude.ac.il

 • גב' צילה גיא
  גב' צילה גיא

  גב' צילה גיא

  טל':  04-9901817
  דוא"ל tzila@braude.ac.il