מצטיינים

התכנית למצוינות

המכללה מקיימת תכנית לימודים לסטודנטים מצטיינים, שמטרתה לטפח מצוינות בעזרת הנחייה אישית, העשרה, ביצוע עבודות אישיות וחשיפה למחקר.  הסטודנטים במסלול מצוינות זוכים למגוון קורסים עשיר, לעדיפות בתכניות לחילופי סטודנטים ולהטבות כלכליות משמעותיות.
להלן מצטייני המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בשנה"ל תשע"ז, כולל סטודנטים שהתחילו לימודיהם בסמסטר אביב תשע"ז(נכון לתאריך 15.04.18) על פי הקטגוריות השונות:
 
הלוח פורסם בחודש אפריל 2018