תנאי קבלה מעבר וסיום

8.1 תנאי קבלה לתכנית הלימודים
תנאי ההרשמה המינימליים הנדרשים להגשת מועמדות ללימודים לתואר בוגר במדעי הרפואה (B.Sc.Med) הם:
 
א. תעודת בגרות
תעודת בגרות ישראלית הכוללת:
1.        ממוצע ציונים משוקלל של 80 לפחות (ללא בונוסים).
2.        מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 80 לפחות, או מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל בציון 75 לפחות.
3.        אנגלית ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות, או אנגלית ברמה של 5 יח"ל בציון 80 לפחות.
4.        מקצועות מדעיים ו/או טכנולוגיים בהיקף של סה"כ 5 יח"ל לפחות, בציון של 70  לפחות.
 
בעלי תעודת בגרות  מוכרת מחו"ל:
בעלי תעודת בגרות מוכרת מחו"ל נדרשים לעבור בחינות כניסה :
עברית רמה ג' בציון של 60 לפחות, מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 80,  כמו כן ביצוע בחינה באנגלית ברמה של 4 יח"ל לצורך סיווג רמה.
 
ב. בחינה פסיכומטרית
בחינה פסיכומטרית בציון של 600 ומעלה
   
ג. ועדת קבלה
הקבלה  לתכנית תעשה לפי החלטתה של ועדת הקבלה, הרשאית לזמן את המועמדים לראיון אישי.
 
 
 8.2 תנאי המעבר משנה לשנה
שיטות ההערכה יהיו לפי נוהלי המכללה. מצב אקדמי תקין יהיה ציון משוקלל מצטבר של  70 לפחות. סטודנט יוכל להמשיך את לימודיו רק אם יהיה במצב אקדמי תקין. שאר התנאים יהיו לפי הנהלים האקדמיים הקיימים של המכללה.
8.3 קבלת זכאות לתואר
לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור 132 נקודות זכות(כ – 182 שעות סמסטריאליות)..
זכאות לתואר תתקבל לאחר השלמת כל הדרישות להלן:
·      השלמת כל קורסי החובה בהיקף של 107.75 נ"ז וקורסי הבחירה בהיקף של 24.25 נ"ז לפחות,
בהתאם לתכניות הלימודים כמפורט בסעיף 10.3 שבהמשך
·      ציון עובר (לפחות 60) בכל אחד מהקורסים שלמד הסטודנט
·      ממוצע מצטבר של  70 לפחות