על תוכנית הלימודים

תכנית הלימודים  במדעי הרפואה היא תכנית חד-חוגית בת שלש שנים המקנה ידע מקיף ומעמיק במדעי הטבע והחיים, במיוחד בנושאים הקשורים למערכות שונות בגוף האדם בבריאות ובחולי. התכנית מהווה בסיס להמשך לימודי רפואה או לעיסוק במחקר בתחום מדעי הרפואה.
 
בבתי הספר לרפואה בישראל קיימת בשנים האחרונות מגמה להפריד בין לימודי הקדם-רפואה ללימודים הפרה-קליניים והקליניים. לימודי הקדם-רפואה כוללים לימודי תואר ראשון במדעי הרפואה או תחומים דומים ומתקיימים במוסדות להשכלה גבוהה שונים. הבוגרים מגישים את מועמדותם לתכניות הארבע שנתיות בבתי הספר לרפואה, שבהם מתקיימים הלימודים הפרה-קליניים והקליניים. התכנית במדעי הרפואה של מכללת בראודה משתלבת היטב במגמה זו בכך שהיא מציעה תכנית  לימודים לתואר ראשון, שעומדת בדרישות הקדם של התכניות הארבע שנתיות ברפואה.
 
דבר ראש התכנית, ד"ר דפנה כנעני:
 
"תכנית הלימודים במדעי הרפואה מכוונת להכשיר את בוגריה להשתלבות בלימודי רפואה בבתי הספר לרפואה המקיימים תכניות ארבע שנתיות (בצפת ובתל-אביב כיום)  ובמחקר במדעי הרפואה. התכנית שלנו היא ייחודית בכך שהיא נותנת בסיס מדעי רחב המקנה חשיבה מדעית, שהיא הכרחית לפיתוח גישה מחקרית, הן לפונים לעיסוק ברפואה והן לפונים למחקר בתחום מדעי הרפואה".