הצעות לפרוייקטים במחלקה

מצ"ב הצעות לפרוייקטים במחלקה:
  • פרוייקט בתחום חיידקים מועילים בחקלאות
    למעבדת המחקר באנדופיטים- דרוש פרויקטנט מסור ורציני לפרויקט מרתק בתחום חיידקים מועילים בחקלאות
    לילך יסעור קרוח iasur@braude.ac.il