כבוד לפרופ' מאשה גרוזובסקי שיוצאת לגמלאות

ביום חמישי האחרון  (15.6.17), התקיימה המעבדה האחרונה של פרופ'  גרוזובסקי, טרם יציאתה לגימלאות.
באירוע הפתעה קטן שנערך במהלך המעבדה, צולמו מספר תמונות של הסטודנטים עם מאשה.