סמינרים מחלקתיים

לוח סמינרים

הסמינרים המחלקתיים באחריות ד"ר מיכל עמית:  mamit@braude.ac.il
 
הסמינרים יתקיימו בחדר -M112 בין השעות 15:10-16:30.
הנוכחות לסטודנטים הרשומים בקורס הינה חובה!!
 
רשימת הסמינרים ומועדם יפורסמו לאחר תחילת שנה"ל