קורסי חובה

תוכנית לימודים של קורסי חובה תשע"ט 2019 סמסטר ב'

* קורס סליק (קבוצת דמה)

סמסטר 1

סמסטר 2

סמסטר 3

סמסטר 4

סמסטר 5

סמסטר 6

סמסטר 7

191041142

191041110

191041242

191041210

191041342

191041310

191041442

אביב תשע"ט

חורף תשע"ט

אביב תשע"ח

חורף תשע"ח

אביב תשע"ז

חורף תשע"ז

אביב תשע"ו

שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס  שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס
מבוא לפיזיקה אקדמית 11179 חדוא 2 - 5 נ"ז 11005 משוואות דיפרנציאליות ב' - 4 נ"ז  11136 פיסיקה 2 ב'   - 1 ש' מע' - 3 נ"ז 11026

אימונולוגיה / Immunology - 2 נ"ז

41180 / 41181

פיזיקה 3 - 3 נ"ז 11027 מבוא לבקרה לביוטכנולוגיה - 2.5 נ"ז  21312
אלגברה - 4 נ"ז  11179 פיסיקה 1 ב'  - 3 נ"ז 11023 מאזן חומר ואנרגיה - 3 נ"ז 41411 ביולוגיה מולקולרית והנ. גנטית - חדש - 4.5 נ"ז41163 אימונולוגיה מעבדה - 0.5 נ"ז 41182 מעבר מסה - 2.5 נ"ז 41415 פרוייקט בביוהנדסה - 1.5 נ"ז 41470
חדו"א 1 - 5 נ"ז 11003 כימיה כללית ואנליטית 2 - 3 נ"ז  41016 תרמודינמיקה וקינטיקה ב' - 3 נ"ז  41041 מעבדה בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית - 1 נ"ז 41162  עקרונות מעבר חום - 4 נ"ז  41412 תהליכי הפרדה 2 - 2.5 נ"ז 41570

הנדסת ריאקטורים כימיים וביולוגיים - 2.5 נ"ז

41524
אנגלית "טרום בסיסי" 11062 מעבדה בכימיה כללית ואנליטית - 1 נ"ז  41012 מיקרוביולוגיה - 3.5 נ"ז 41231 מטבוליזם ואינזימולוגיה - 3.5 נ"ז41335  מעבדה בפעולות יסוד בהנדסה כימית - 1 נ"ז   41443 דיאגנוסטיקה - 2 נ"ז 41640 מעבדה בהנדסה תהליכית ביוט' (פיילוט) - 3 נ"ז 41525
אנגלית "בסיסי" 11063 כימיה אורגנית 1 - 2.5 נ"ז 41050 מע' במיקרו - 0.8 נ"ז 41232 מע' בביוכימיה - 1.5 נ"ז 41345  תהליכי הפרדה 1 - 2.5 נ"ז  41560 מעבדה בשיטות הפרדה ודיאגנוסטיקה - 1.5 נ"ז 41652 מעבר ממו"פ לייצור תעשייתי - 2 נ"ז 41540
אנגלית "מתקדמים א'" 11064  כתיבה מדעית, מידע ומידענות - 1 נ"ז  41710 ביוכימיה - 3.5 נ"ז 41305 סליק מע' בביוכימיה 41361  מעבדה בתהליכי הפרדה 1 - 0.75 נ"ז  41562 מבוא לכלכלה למהנדסים - 2 נ"ז 51605

GMP -

1 נ"ז

41730
אנגלית "מתקדמים ב'" - 2 נ"ז 11058 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 2.5 נ"ז 51701 כימיה אורגנית 2 - 2.5 נ"ז 41060 מכניקת זורמים - 4 נ"ז 41431 הנדסה ביוטכנולוגית - 4 נ"ז 41505 סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 41454
כימיה כללית ואנליטית  1 - 3.5 נ"ז 41014 אנטומיה ופיזיולוגיה - חובה 2.5 נ"ז 41135 מעבדה בכימיה אורגנית - 1 נ"ז 41064 תכנות הנדסי - 2 נ"ז 41724  סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 41452
ביולוגיה של התא  - 4 נ"ז  41113     סליק מעבדה בכימיה אורגנית 2 * 41063 מודלים סטטיסטיים לביוט' - חדש - 1.5 נ"ז 51725 הבטחת איכות - 2 נ"ז 51728

 

מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה - 1 נ"ז  41200    

 

 

 

קורס במיומנויות למידה  - 1 נ"ז        

סליק היא קבוצה פיקטיבית עבור סטודנט שלא רשאי להרשם לקורס מסוים או לסטודנט החוזר על הקורס. בשם המרצה יופיע במערכת "מיועד לחוזרים"