קורסי חובה

תוכנית לימודים של קורסי חובה תשע"ז 2016-2017 סמסטר ב

* קורס סליק (קבוצת דמה)

סמסטר 1

סמסטר 2

סמסטר 3

סמסטר 4

סמסטר 5

סמסטר 6

171041142

171041110

171041242

171041210

171041342

171041310

אביב תשע"ז

חורף תשע"ז

אביב תשע"ו

  חורף תשע"ו 

אביב תשע"ה

חורף תשע"ה

שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס  שם הקורס מספר קורס שם הקורס מספר קורס
מבוא למתמטיקה אקדמית 11101 חדוא 2 11005 משוואות דיפרנציאליות ב'  11136 פיסיקה 2 ב' 11026 Immunology 41181 מבוא לבקרה לביוטכנולוגיה 21312
מבוא לפיזיקה אקדמית 11179 פיסיקה 1 ב' 11023 מאזן חומר ואנרגיה 41411 אנטומיה ופיזיולוגיה - חובה 41135 אימונולוגיה - מעבדה 41182 מעבר מסה 41415
אלגברה   11001 כימיה כללית ואנליטית 2 41016 תרמודינמיקה וקינטיקה ב' 41041 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית 41161  עקרונות מעבר חום  41412 מעבדה בהנדסה ביוטכנולוגית 41523
חדו"א 1 11003 מעבדה בכימיה כללית ואנליטית 41012 מיקרוביולוגיה 41225 מעבדה בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית 41162  מעבדה בפעולות יסוד בהנדסה כימית  41443 תהליכי הפרדה 2 41570
אנגלית "טרום בסיסי" 11062 כימיה אורגנית 1 41050 ביוכימיה 41305 טכנולוגיה מיקרוביאלית 41226  תהליכי הפרדה 1  41560 דיאגנוסטיקה 41640
אנגלית "בסיסי" 11063  גנטיקה 41150 מעבדה בביוכימיה 1 41343 מעבדה בטכנולוגיה מיקרוביאלית 41228  מעבדה בתהליכי הפרדה 1  41562 מעבדה בשיטות הפרדה ודיאגנוסטיקה 41652
אנגלית "מתקדמים א'" 11064 כתיבה מדעית, מידע ומידענות  41710 סליק מעבדה בביוכימיה 1 * 41360 סליק טכנולוגיה מיקרוביאלית * 41227 הנדסה ביוטכנולוגית 41505 פרויקט בביוהנדסה 41470
אנגלית "מתקדמים ב'" 11058 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 51701 כימיה אורגנית 2 41060 מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335  סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 41452 GMP 41730
כימיה כללית ואנליטית  1 41014     מעבדה בכימיה אורגנית 41064 מע' בביוכימיה 2 41344 הבטחת איכות 51728 מעבר ממו"פ לייצור תעשייתי - יש ללמוד בסמ' 7 או 8 41540
ביולוגיה של התא  41113     סליק מע' בכימיה אורגנית 2 * 41063 סליק מע' בביוכימיה 2 * 41361

 

 

מבוא לכלכלה הנדסית - יש ללמוד בסמ' 7 או 8 51605
מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה 41200     סטטיסטיקה ישומית לביוטכנולוגיה 51720 מכניקת זורמים 41431     סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 41454
קורס במיומנויות למידה  תכנות הנדסי 41724 פיזיקה 3 11027

היא קבוצה פקטיבית עבור סטודנט שלא רשאי להרשם לקורס מסוים או לסטודנט החוזר על הקורס. בשם המרצה יופיע במערכת "מיועד לחוזרים"