קורסי בחירה

תוכנית לימודים של קורסי בחירה סמסטר ב' תשע"ט

עודכן לאחרונה -4.3.19
 
 

התמחות תאית מולקולרית  - קורס חובה לסטודנטים שבחרו בהתמחות במתכונת הישנה

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

ביואינפורמטיקה / Bioinformatics

ב

41195/41196

2

1

 

2.5

קדם - ביולוגיה מולקולרית 41161

צמוד - תכנות הנדסי - 41724

 
 

התמחות מולקולרית תרופתית - מתכונת חדשה

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

מע' בהנדסה גנטית

ב'

41175

 

 

2.0

1.0

קדם - מעבדה בביולוגיה מולקולרית 41162

צמוד - הנדסה גנטית 41174

ביואינפורמטיקה / Bioinformatics

ב' - קורס בחירה

41195/41196

2

1

 

2.5

קדם - ביולוגיה מולקולרית 41161
צמוד - תכנות הנדסי - 41724

כימיה ופורמולציה של תרופות

ב'

41632

2

2

0.5

3.25

קדמים - פרמקולוגיה 41383,  מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335

התמחות סביבה

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

כימיה של מים

ב'

41900

2

1

 

2.5

קדם - תרמודינמיקה וקינטיקה 41041

מעבדה בהנדסה סביבתית

 

ב

41242

 

 

2

1.00

צמוד - כימיה של מים 41900

 

התמחות מזון

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

כימיה וטכנולוגיה של מוצרי מזון - קורס חדש

ב

41668

2

1

1.5

3.25

קדם - עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון 41666/41667

שיטות לאנליזה כימית של מזון - קורס חדש

ב

41669

2

1

 

2.5

קדם - מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335

קורסי בחירה

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

שיטות פיזיקליות לקביעת מבנה מולקולות

ב

43130

2

1

 

2.5

קדם -  כימיה אורגנית 2 41060

הנדסת חלבונים

ב

41626

2

 

 

2.00

קדם - מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335, כימיה אורגנית 2 41060, ביולוגיה מולקולרית 41161

ביואינפורמטיקה / Bioinformatics

ב

41195 / 41196

2

1

 

2.5

קדמים - ביולוגיה מולקולרית 41161

צמוד - תכנות הנדסי - 41724

יישומים  של ביוחומרים

ב

41591

2

 

 

2.00

קדם - כימיה אורגנית 41060, אנטומיה ופיזיולוגיה 41135

הבסיס הביוכימי והמולקולרי של מחלות - קורס מתואר שני. פתיחתו מותנית בתואר השני

ב

43407

2

 

 

2.0

קדם - מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335, אימונולוגיה  41180/1, ביולוגיה מולקולרית 41161