קורסי בחירה

תוכנית לימודים של קורסי בחירה תשע"ח 2017-2018

עודכן לאחרונה -13.9.17
 
התמחות תאית מולקולרית
שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
הנד. גנטית 

א'

41174 2 1   2.5 קדם- ביולוגיה מולקולרית 41161 
קדם- מעבדה בביולוגיה מולקולרית 41162
קדם -טכנולוגיה מיקרוביאלית 41226
טכנולוגיות של תרביות תאים אאוקריוטים

א' - הרישום מותנה באישור יועצת לפי מסלול בחירה ומצב אקדמי

41261 2 1 2 3.5 קדם- ביולוגיה מולקולרית 41161 
מעבדה בהנדסה גנטית 

א'

41175     2 1.0 צמוד-  הנדסה גנטית - 41174
קדם: מעבדה בטכנולוגיה מיקרוביאלית - 41228
ביואינפורמטיקה  / Bioinformatics

ב'

41195/ 41196 1 2   2.0 קדם- ביולוגיה מולקולרית 41161 
סה"כ נ"ז קורסי חובה בהתמחות 9.00
 
התמחות פארמצבטית
שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
פרמקולוגיה בסיסית  - פעם אחרונה במתכונת זו

א'

41381 2 2   3.00 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335
צמוד - אנטומיה ופיזיולוגיה - 41135 
מעבדה בפרמקולוגיה  - פעם אחרונה במתכונת זו

א'

41382     2 1.00 צמוד - פרמקולוגיה בסיסית - 41381
כימיה של תרופות -  פעם אחרונה במתכונת זו

ב'

41094 2   1 2.5 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335
טכנולוגיות לפורמולציה של תרופות - פעם אחרונה במתכונת זו

ב'

41631 2   1 2.5 צמוד -כימיה של תרופות- 41094
קדם - פרמקולוגיה בסיסית - 41381
סה"כ נ"ז קורסי חובה בהתמחות 9.00
 
התמחות סביבה
שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
תהליכים ומערכות לטיפול במים ושפכים

א'

41911 3 2   4.00 קדם - מיקרוביולוגיה- 41225
צמוד - הנדסה ביוטכנולוגית 41505 , מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה - 41672
מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה

א'

41672 2 2   3.00 קדם - מיקרוביולוגיה - 41225
מעבדה במיקרוביולוגיה של מזון וסביבה
א'

 

41677     2 1.00 צמוד - מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה - 41672
כימיה של מים

ב'

41900 2 1   2.5 קדם - תרמודינמיקה וקינטיקה ב - 41041
מעבדה בהנדסה סביבתית

ב'

41242     2 1.00 צמוד - כימיה של מים - 41900
סה"כ נ"ז קורסי חובה בהתמחות 11.50
 
התמחות מזון
שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה

א'

41672 2 2   3.00 קדם - מיקרוביולוגיה - 41225
מעבדה במיקרוביולוגיה של מזון וסביבה

א'

41677     2 1.00 צמוד - מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה - 41672
עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון

א'

41666 2 1 1.5 3.25 קדם - ביוכימיה - 41305
טכנולוגיות ייצור של מוצרי  מזון עיקריים

ב'

41663 2 1 2 3.5 קדם - עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון - 41666
שיטות לאנליזה כימית של מזון - קורס חדש

ב'

41669 2  1   2.5 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335
סה"כ נ"ז קורסי חובה בהתמחות 13.25
 

התמחות ביוחומרים - רלוונטית לסטודנטים  שהחלו את לימודיהם עד תשע"ד. סטודנטים שהחלו את לימודיהם בתשע"ה - רק הקורסים המסומנים מהווים קורסי בחירה **

שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
כימיה של פולימרים**

א'

41081 2 1   2.50 קדם - תרמודינמיקה וקינטיקה ב - 41041 , כימיה אורגנית - 41060
הנדסת חומרים - בשיתוף עם מכונות

א' + ב'

22400 2 1   2.50 קדם - כימיה כללית ואנליטית - 41010 
יישומים בביוחומרים** 
ב'
41591 2 2.00 קדם - הנדסת חומרים - 22400, מבנה ותכונות של חומ"פ - 22450 , אנטומיה ופיסיולוגיה - 41135. **
סה"כ נ"ז קורסי חובה בהתמחות 7.00
 
קורסי בחירה 
שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
הנדסת חלבונים 

ב'

41626 2     2.00 קדמים- ביולוגיה מולקולרית 41161 , מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335, כימיה אורגנית 2- 41060
שיטות פיזיקליות לקביעת מבנה מולקולות - 43130
ב'

 

43130 2 1   2.50 קדם - כימיה אורגנית - 41060 
הבסיס הביוכימי והמולקולרי של מחלות -  קורס מתואר שני - רק בהמלצת יועצת
א' תשע"ח
43407 2 2.00 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335,  אימונולוגיה - 41180, ביולוגיה מולקולרית- 41161