קורסי בחירה

תוכנית לימודים של קורסי בחירה סמסטר ב' תשע"ח

עודכן לאחרונה -11.2.18
 

התמחות תאית מולקולרית - סטודנטים שבחרו התמחות במתכונת הישנה

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

ביואינפורמטיקה  / Bioinformatics

ב'

41195/ 41196

1

2

 

2.0

קדם - ביולוגיה מולקולרית 41161 

התמחות פארמצבטית - סטודנטים שבחרו התמחות במתכונת הישנה

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

כימיה של תרופות - פעם אחרונה במתכונת זו

ב'

41904

2

 

1

2.5

קדם - מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335

טכנולוגיות בפורמולציה של תרופות - פעם אחרונה במתכונת זו

 

ב'

41631

2

2.5

צמוד - כימיה של תרופות 41094

קדם - פרמקולוגיה בסיסית 41381

התמחות מולקולרית - פרמצבטית:  סטודנטים המתחילים את סמסטר 5 ו/או סטודנטים שדחו את בחירת ההתמחות למסלולי התמחות מאוחדת - יכולים ללמוד הסמסטר את ביואינפורמטיקה כבחירה

 

התמחות סביבה

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

כימיה של מים

ב'

41900

2

1

 

2.5

קדם - תרמודינמיקה וקנטיקה ב 41041

מעבדה בהנדסה סביבתית

ב'

41242

 

 

2

1

צמוד - כימיה של מים 41900

 

התמחות מזון

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

טכנולוגיות ייצור של מוצרי מזון עיקריים

ב'

41663

2

1

2

3.5

קדם - עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון 41666

שיטות לאנליזה כימית של מזון - קורס חדש

ב'

41669

2

1

 

2.5

קדם - מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335

התמחות ביוחומרים:  התמחות רלוונטית לסטודנטים שהחלו את לימודיהם עד תשע"ד - סטודנטים שהחלו את לימודיהם בתשע"ה רק הקורסים המסומנים מהווים קורסי בחירה **

התמחות ביוחומרים

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

הנדסת חומרים - בשיתוף עם מכונות **

א' + ב'

22400

2

1

 

2.5

קדם - כימיה כללית ואנליטית 401010

יישומים בביוחומרים **

ב'

41591

2

 

 

2.0

קדם - הנדסת חומרים 22400, מבנה ותכונות של חומ"פ 22450, אנטומיה ופיזיולוגיה 41135

 

קורסי בחירה

שם הקורס

יינתן בסמסטר

קוד קורס

ה'

תר'

מע'

נק"ז

אופי הקדמים

הנדסת חלבונים

ב'

41626

2

 

 

2.0

קדמים - ביולוגיה מולקולרית 41161, מטבוליזם ואינזימולוגיה 41335, כימיה אורגנית 2 41060

שיטות פיזיקליות לקביעת מבנה מולקולות

ב'

43130

2

1

 

2.5

קדם - כימיה אורגנית 41060

ביואינפורמטיקה  /  Bioinformatics

מהווה קורס בחירה אך ורק לסטודנטים המוגדרים בהתמחות מולקולרית-פארמה

ב'

41195/41196

1

2

 

2.0

קדם - ביולוגיה מולקולרית 41161