קורסי בחירה

תוכנית לימודים של קורסי בחירה תשע"ז 2016-2017

עודכן לאחרונה -21.2.17
 
התמחות תאית מולקולרית
שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
הנד. גנטית 

א'

41174 2 1   2.5 קדם- ביולוגיה מולקולרית 41161 
קדם- מעבדה בביולוגיה מולקולרית 41162
קדם -טכנולוגיה מיקרוביאלית 41226
טכנולוגיות של תרביות תאים אאוקריוטים

א' - הרישום מותנה באישור יועצת לפי מסלול בחירה ומצב אקדמי

41261 2 1 2 3.5 קדם- ביולוגיה מולקולרית 41161 
מעבדה בהנדסה גנטית 

א'

41175     2 1.0 צמוד-  הנדסה גנטית - 41174
קדם: מעבדה בטכנולוגיה מיקרוביאלית - 41228
ביואינפורמטיקה  / Bioinformatics

ב'

41195/ 41196 1 2   2.0 קדם- ביולוגיה מולקולרית 41161 
סה"כ נ"ז קורסי חובה בהתמחות 9.00
 
התמחות פארמצבטית
שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
פרמקולוגיה בסיסית

א'

41381 2 2   3.00 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335
צמוד - אנטומיה ופיזיולוגיה - 41135 
מעבדה בפרמקולוגיה

א'

41382     2 1.00 צמוד - פרמקולוגיה בסיסית - 41381
כימיה של תרופות

ב'

41094 2   1 2.5 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335
טכנולוגיות לפורמולציה של תרופות

ב'

41631 2   1 2.5 צמוד -כימיה של תרופות- 41094
קדם - פרמקולוגיה בסיסית - 41381
 אנטומיה ופיזיולוגיה

ב'

 41135  2  1   2.5 קדם - ביולוגיה של התא - 41113
סה"כ נ"ז קורסי חובה בהתמחות 11.5
 
התמחות סביבה
שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
תהליכים ומערכות לטיפול במים ושפכים

א'

41911 3 2   4.00 קדם - מיקרוביולוגיה- 41225
צמוד - הנדסה ביוטכנולוגית 41505 , מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה - 41672
מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה

א'

41672 2 2   3.00 קדם - מיקרוביולוגיה - 41225
מעבדה במיקרוביולוגיה של מזון וסביבה
א'

 

41677     2 1.00 צמוד - מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה - 41672
כימיה של מים

ב'

41900 2 1   2.5 קדם - תרמודינמיקה וקינטיקה ב - 41041
מעבדה בהנדסה סביבתית

ב'

41242     2 1.00 צמוד - כימיה של מים - 41900
סה"כ נ"ז קורסי חובה בהתמחות 11.50
 
התמחות מזון
שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה

א'

41672 2 2   3.00 קדם - מיקרוביולוגיה - 41225
מעבדה במיקרוביולוגיה של מזון וסביבה

א'

41677     2 1.00 צמוד - מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה - 41672
עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון

א'

41666 2 1 1.5 3.25 קדם - ביוכימיה - 41305
טכנולוגיות ייצור של מוצרי  מזון עיקריים

ב'

41663 2 1 2 3.5 קדם - עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון - 41666
שיטות אנליטיות של מזון

ב'

41678 2     2 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335
סה"כ נ"ז קורסי חובה בהתמחות 12.75
 

התמחות ביוחומרים - החל משנתון תשע"ה התמחות זו מבוטלת

שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
כימיה של פולימרים**

א'

41081 2 1   2.50 קדם - תרמודינמיקה וקינטיקה ב - 41041 , כימיה אורגנית - 41060. ** סטודנטים החל משנתון תשע"ה - הינו קורס בחירה כללי 
הנדסת חומרים - בשיתוף עם מכונות

א' + ב'

22400 2 1   2.50 קדם - כימיה כללית ואנליטית - 41010 
מבנה ותכונות של חומ"פ - בשיתוף עם מכונות

א'

22451 2 2   3.00 קדם - כימיה כללית ואנליטית - 41010,  כימיה אורגנית - 41060 
יישומים בביוחומרים** 
ב'
41591 2 2.00 קדם - הנדסת חומרים - 22400, מבנה ותכונות של חומ"פ - 22450 , אנטומיה ופיסיולוגיה - 41135. ** לסטודנטים משנתון תשע"ה - הקדמים הם: אנטומיה ופיזיולוגיה - 41135 + כימיה אורגנית 2 - 41060
אנטומיה ופיזיולוגיה ** ב' 41135 2  1   קדם - ביולוגיה של התא - 41113. ** לסטודנטים משנתון תשע"ה קורס זה הינו חובה
סה"כ נ"ז קורסי חובה בהתמחות 12.50
 
קורסי בחירה 
שם הקורס יינתן בסמסטר קוד קורס ה' תר' מע' נק"ז אופי הקדמים
הנדסת חלבונים 

ב'

41626 2     2.00 קדמים- ביולוגיה מולקולרית 41161 , מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335, כימיה אורגנית 2- 41060
שיטות פיזיקליות לקביעת מבנה מולקולות - קורס מתואר שני  - רק בהמלצת היועצת
ב'

 

43130 1 1   1.50 קדם - כימיה אורגנית - 41060 
הבסיס הביוכימי והמולקולרי של מחלות -  קורס מתואר שני - רק בהמלצת יועצת
לא ינתן בתשע"ז
43407 2 2.00 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335,  אימונולוגיה - 41180, ביולוגיה מולקולרית- 41161
יישומים בגליקוטכנולוגיה
לא ינתן בתשע"ז
41371 2 2.00 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335
הנדסת יזמות - גישת ההזנק הרזה
א' + ב'
11504 2 2.00 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335
מבוא ליזמות * א' + ב' 11507 1 1.00
מבוא  לפיתוח אב טיפוס ב' 11514  1     2.00 קדם - מטבוליזם ואנזימולוגיה - 41335

שימו לב - ניתן ללמוד במהלך כל התואר עד 2 נ"ז מקורסי היזמות