רישום לסמסטר חורף תשע"ט

המידע בדף זה, נועד לסייע לרישום חורף תשע"ט
 
הקבצים יפורסמו בסמוך למועדי הרישום
 
 • נוהל רישום
  נוהל רישום חורף תשע"ט
 • זימון לרישום
  זימון לרישום חורף תשע"ט
 • הנחיות רישום מערכת דמו - רישום לא אמיתי

  הנחיות למערכת דמו והדגמת שימוש

 • שנתונים
 • הנחיות רישום לפי סמסטרים

  הנחיות רישום לסמסטר חורף תשע"ט יפורסמו בסמוך למועד הרישום

 • לוח מעבדות
 • יועצים אקדמים