מעבדת פיילוט

 
מטרת מעבדת הפיילוט הינה חשיפת הסטודנט לתהליכים מתקדמים בהנדסה תהליכית, כאלה הקיימים בתעשייה הביוטכנולוגית המגוונת והמתקדמת.
 
היחידות בפיילוט הן:
2) Chemical reactor
6) UHT/HTST יחידה המיועדת לתהליכי פיסטור, עיקור ותהליכי  חימום בלחץ
    גבוה.
7) Fermentor