מעבדות מחקר

תנופת המחקר במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה ממשיכה.
 
במחלקה שתי מעבדות מחקר מתקדמות, האחת בתחום של ביוחומרים והנדסת רקמות  והשנייה בתחום של אפיון פני שטח וננוטכנולוגיה.
המחקר במחלקה איננו מוגבל למתחם המעבדות החדשות. לרשות המחלקה עומד גם בית חיות המוכר ומוסמך ע"י המועצה לניסויים בבעלי חיים ומעבדה ייעודית לפורמולציה של תרופות הכוללת מיכשור המדמה תהליך ייצור הטבליות ובדיקת איכותן כמקובל בתעשיית הפארמה .
לאחר אישורה של התכנית לתואר שני (ללא התיזה), הוגשה לאחרונה תכנית לתואר שני מחקרי למל"ג, דבר שיאפשר שילובם של סטודנטים מתקדמים יותר במחקר. כבר היום משולבים במחקר סטודנטים לתואר ראשון וסטאז'רים בהצלחה רבה. במקביל, אנו פועלים לגיוס חוקרים מצוינים. כבר עכשו מתקיימים במחלקה מחקרים הממומנים ע"י  גורמים שונים כגון: משרד המדע  (MOST), הקרן הלאומית למדע (ISF), האיחוד האירופי (H2020), משרד החקלאות. – אנו שוקדים עיל המשך פיתוחה של מגמה זו במחלקה גם בעתיד.
 
 
המעבדה לביו-חומרים והנדסת רקמות
 
המעבדה לביוחומרים והנדסה רקמות עוסקת במגוון רחב של נושאים:
 
מעבדה זו כוללת שני חדרי תרביות ייעודיים, המצוידים במיקרוסקופ קונפוקלי ומיקרוסקופים פלורוסנטים. אל אלו נלווים גם מצלמות דיגיטליות ותוכנת עיבוד. בנוסף, עומדים לרשות החוקרים 5 מיקרוסקופי פאזות, מיקרוסקופ Up-right מצומד למצלמה ומקור פלורסנטי לבחינת התקנים, אינקובטורים  CO2, מנדפים ברמת בטיחות שתיים ומנדף למינארי.
ציוד עזר נוסף במעבדה כולל: צנטריפוגות מקוררות, סוניקטור, ספקטרופוטומטר, ציוד לאלקטרופורזה
סורק ג'לים, מיכלים לאחסון תאים מבוססי חנקן נוזלי, וקוראי פלטות, פלואורימטר וריאומטר.
במעבדות קיים גם ציוד המאפשר אנליזות מולקולריות מתקדמות כמו הפקת רנ"א, real-time RT-PCR, ושיבוט.
כל המעבדות עומדות בתקני בטיחות מחמירים, המתאימים לעבודה ביולוגית ומולקולרית.
 
 
המעבדה לננוטכנולוגיה ואפיון פני שטח
 
המעבדה לננוטכנולוגיה ואפיון פני שטח מהווה מוקד ידע למחקרים מולטי דיסציפלינריים רבים.
 
המעבדה מצויידת בציוד מתקדם, המאפשר איפיון פני השטח של חלקיקים בגדלים ננומטרים המורכבים מחומרים אי-אורגנים, פולימרים טבעיים וסינתטיים, חקר תהליכי התארגנות עצמית של חלקיקים במבנה סדור כתולדה מהתכונות של פני השטח והשפעתם על תהליכים סביבתיים, הכנה ואיפיון של אמולסיות פולימריות המשמשות בפיתוח מוצרים וטכנולוגיות בתעשיות התרופות, המזון ובאפליקציות סביבתיות שונות.
 
המעבדה מצויידת במכשור מתקדם כגון: מכשירי DLS/zeta potential, TGA, FTIR, HPLC &GC.
 
להלן חלק ממגוון הנושאים הנחקרים במעבדה:
 
 
המעבדה לחקר הסביבה
 
במעבדה לסביבה מתקיימים מחקרים יישומיים במיקרוביולוגיה של סביבה ובהנדסה סביבתית. במעבדה ציוד המאפשר שימוש בשיטות של מיקרוביולוגיה קלאסית ומולקולארית לצורך גידול, זיהוי ואפיון אוכלוסיות חיידקים, כמו גם ציוד למדידת ריכוזי מזהמים וכימיקלים שונים במים באמצעות תגובות כימיות ופיסיקליות שונות.
דוגמאות למחקרים המתבצעים במעבדה: * שימוש במיקרואורגניזמים כמדבירים ביולוגים  *ניצול תכונות פיסיקליות של תרכובות ברזל להאצת פירוק ביולוגי או כימי של מזהמים במים.

 

המעבדות מצויידות במכשור מתקדם וערוכות גם לספק שירותי אנליזה.

·        DLS-Zeta potential (ZetaSizer Nano ZS, Malvern)
·         Thermogravimetric analyzer equipped with an autosampler (TGA Q500, TA Instrument)
·         FT-IR spectrometer equipped with a Smart iTR diamond ATR device (Thermo Scientific -Nicolete-iS50)
·         UV-Vis spectrophotometer (Ultrospec 2100 pro spectrophotometer, Amersham Biosciences)  
·         HPLC equipped with DAD detector (1260 infinity, Agilent technologies)
·         Ultrasonic Liquid Processor (Q700 Sonicator, Qsonica, LLC)
·         Fluroscan 
·   Apotome2 optical sectioning inverted microscope system – on-stage incubation option for live cell time lapse 
·   FACS
·   Rheometer