נהלי בטיחות

לכללי הבטיחות של המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה חשיבות עליונה.
 
הכללים הקיימים במחלקה מועברים לכל סטודנט עם תחילת לימודיו ויש לפעול לפיהם.
 
חובה לקרוא את שני המסמכים המצורפים - טרם תחילת העבודה במעבדות המחלקה ולפעול לפיהם בעת הצורך:
בטיחות - תהליכים          עודכן 20.7.14