מסלולי ההתמחות

לימודי התמחות בתחומי הביוטכנולוגיה יחלו מסמסטר חמישי.
הסטודנט יבחר מסלול התמחות אחד מתוך רשימת המסלולים המוצעים.
לחיצה על הקישור תפתח מצגת היכרות למסלול. 
 
 
בשאלות ניתן לפנות ליועצי מסלולי ההתמחות השונים: 
 
טבלת רכזי ההתמחות : 
 
שם המרכז
ההתמחות
מייל
דר' אילנה קפטן
תאית מולקולרית
דר' טובי אמאל
מזון
דר' סיון קלס
סביבה
ד"ר דפנה כנעני
פרמצבטית