מסלולי ההתמחות

לימודי התמחות בתחומי הביוטכנולוגיה יחלו מסמסטר חמישי.
הסטודנט יבחר מסלול התמחות אחד מתוך רשימת המסלולים המוצעים.
לחיצה על הקישור תפתח מצגת היכרות למסלול. 
 
* מולקולרית-תרופתית (החל מסמסטר ב' תשע"ח)
 
 
# מצורפים קבצים המפרטים את תכנון הלימודים לסטודנטים המתחילים את ההתמחויות בתשע"ט סמ' ב' ( סטו' של אביב  2017- יחלו את סמ' 5 ) על סמך מפגש ההכנה לקראת בחירת התמחות שנערך בסמסטר א' תשע"ט:
 
 
 
# מצורפים קבצים המפרטים את תכנון הלימודים לסטודנטים המתחילים בתשע"ט סמ' א' את ההתמחויות ( סטו' של חורף  2017- יחלו את סמ' 5 ) על סמך מפגש ההכנה לקראת בחירת התמחות שנערך בסמסטר ב' תשע"ח:
 
 
# מצורפים קבצים המפרטים את תכנון הלימודים לסטודנטים המתחילים בתשע"ח סמ' ב' את ההתמחויות ( סטו' של אביב  2016- יחלו את סמ' 5 ) על סמך מפגש ההכנה לקראת בחירת התמחות שנערך בסמסטר א' תשע"ח:
 
 
 
בשאלות ניתן לפנות ליועצי מסלולי ההתמחות השונים:
 
טבלת רכזי ההתמחות
 
שם המרכז
ההתמחות
מייל
דר' אילנה קפטן
תאית מולקולרית + מולקולרית תרופתית 
דר' טובי אמאל
מזון
דר' סיון קלס
סביבה
ד"ר דפנה כנעני
פרמצבטית