ההנדסה האופטית מציגה: העברת אנרגיה באמצעות אור - הפריצה מעבר לפינה