עדכונים בנהלים אקדמיים

 • פורסם בתאריך: 13/12/2016

  נוסח קיים

  נוסח חדש

  תאריך תחולה תאריך פרסום

  סעיף 6.3.7 בנוהל מצויינות
  סטודנט בתכנית יבחר באחד הסמסטרים קורס אחד ממחלקה אחרת (נספח ב') או קורס ברמה מוגברת אשר יחליף קורס מקביל ברמה רגילה בתכנית הלימודים שלו (נספח ג').

  סעיף 6.3.7 בנוהל מצויינות
  סטודנט בתכנית רשאי לבחור באחד הסמסטרים קורס אחד ברמה מוגברת אשר יחליף קורס מקביל ברמה רגילה בתכנית הלימודים שלו. (נספח ג').
   

   05.12.2016
 • פורסם בתאריך: 08/02/2016

  נוסח קיים

  נוסח חדש

  תאריך תחולה תאריך פרסום

  סעיף 6.5 בנוהל ערעורים
  אם החליט הסטודנט להגיש ערעור, ימלא את טופס הערעור הנמצא ליד קובץ הבחינה הסרוקה, יפרט בהרחבה את טענותיו וישלח את טופס בקשת הערעור לא יאוחר מארבעה ימים מסריקת המחברות.

  סעיף 6.5 בנוהל ערעורים
  אם החליט הסטודנט להגיש ערעור, ימלא את טופס הערעור הנמצא ליד קובץ הבחינה הסרוקה, יפרט בהרחבה את טענותיו וישלח את טופס בקשת הערעור לא יאוחר מארבעה ימים מסריקת המחברות.
  *הבהרה: מבחן המוגש לבדיקה חוזרת בגין ערעור, ציונו יכול להשתנות הן למעלה והן למטה.
   

    
 • פורסם בתאריך: 01/05/2014

  נוסח קיים

  נוסח חדש

  תאריך תחולה תאריך פרסום

  סעיף 6.4.1.6 בנוהל בחינות
  חופשת לידה (שלושה חודשי היעדרות לאם ושבעה ימי היעדרות לאב)

  עדכון סעיף 6.4.1.6 בנוהל בחינות, באישור מועדים מיוחדים:
  חופשת לידה)שלושה חודשי היעדרות לאם ושלושה שבועות היעדרות לאב). 

      02.02.2014
  סעיף 6.10.4.4 בנוהל בחינות
  פגישה אישית של מרצה עם סטודנט המרצה במקרה כזה, לא יתאפשר לסטודנט בעת הפגישה לערער על הציון, אלא רק לשאול שאלות בקשר לשאלות הבחינה.
  סעיף 6.10.4.4 בנוהל בחינות
  פגישה אישית של הסטודנט עם המרצה, בתיאום עם המרצה, במקרה כזה, לא יתאפשר לסטודנט בעת הפגישה לערער על הציון, אלא רק לשאול שאלות בקשר לשאלות הבחינה.

 • פורסם בתאריך: 02/02/2014

  נוסח קיים

  נוסח חדש

  תאריך תחולה תאריך פרסום

  דקנט – מלגות מצטיינים (שנתון תשע"ד עמ' 12)

  דקנט – מלגות מצטיינים (שנתון תשע"ה)

    אוקטובר 2014  02.02.2014
  להלן סוגי המלגות הניתנות על הישגים בלימודים:
  * מצטייני ראש המחלקה - לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-85.0 והם ממוקמים ב-15% העליונים של הסטודנטים במחלקה .
  * מצטייני נשיא המכללה - לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-90.0 והם ממוקמים ב-3% העליונים של הסטודנטים במחלקה (נכללים ב-15%).
  להלן סוגי המלגות הניתנות על הישגים בלימודים:
  * מצטייני ראש המחלקה - לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-87.0 והם ממוקמים ב-15% העליונים של הסטודנטים במחלקה .
  * מצטייני נשיא המכללה - לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-92.0 והם ממוקמים ב-3% העליונים של הסטודנטים במחלקה (נכללים ב-15%).
 • פורסם בתאריך: 02.01.2014

  נוסח קיים

  נוסח חדש

  תאריך תחולה תאריך פרסום

   

  תוספת למועד מיוחד

     
  נוכחות מרצה במהלך בחינה. על המרצה להיכנס במהלך השעה הראשונה לכל הכיתות בהן הוא מקיים בחינה. אם המרצה (או מישהו מטעמו) לא הגיע, עומדת לסטודנט הזכות, במהלך 10 דקות בתום השעה הראשונה, להחליט לא לעשות את הבחינה. הסטודנט ימלא הצהרה על כך שהוא מפסיק לעשות את הבחינה ואת הסיבה להפסקה. סטודנט שיפסיק בחינה בגלל שהמרצה לא הגיע במהלך השעה הראשונה יהיה זכאי למועד מיוחד.
  טופס ההצהרה יימצא אצל המשגיח/ה
  תשע"ד סמס' א 02.01.2014
 • פורסם בתאריך: 30.12.2013

  נוסח קיים

  נוסח חדש

  תאריך תחולה תאריך פרסום

   מועד ב

  מועד ב 

     
  1.1. מועד ב' נוהל בחינות סעיף 6.3
  1.1.1. מועד זה נועד לסטודנטים שלא נבחנו במועד א', או לסטודנטים המעוניינים להבחן מחדש. הרישום לבחינות מועד ב' מתבצע דרך אתר האינטרנט של המכללה, בכפוף לתנאים הבאים:
  1.1.2. ניתן להירשם או לבטל רישום למועד ב' החל מתאריך בחינת מועד א' עד 48 שעות לפני תאריך מועד ב', מלבד בחינות המתקיימות בימי ראשון – אליהן ניתן להירשם עד יום חמישי, בשבוע שלפני הבחינה, בשעה 12:00
  1.1.3. סטודנט המגיע לבחינת מועד ב' מבלי להירשם מראש, יפנה למדור שכר לימוד וימלא טופס "בקשה לרישום מאוחר למועד ב' של בחינה" (נספח ו'), ישלם 100 ₪, ויקבל אישור להיכנס לבחינה (בימי שישי הסטודנט יפנה למרכזיה).
  נוהל רישום למועד ב
  מועד זה נועד לסטודנטים שלא נבחנו במועד א', או לסטודנטים המעוניינים להיבחן מחדש.

  1. סטודנט אשר נכשל או לא ניגש למועד א'– המערכת הממוחשבת תרשום אותו אוטומטית למועד ב'.
  1.1 אחריות הסטודנט לדאוג לבטל את הרישום למועד ב' בתחנת המידע אם החליט לא לגשת אליו, עד 48 שעות לפני תחילת הבחינה.
  1.2 סטודנט שלא ביטל את הרישום למועד ב' ולא ניגש יקבל ציון "0" בבחינה.
  1.3 סטודנט שלא הגיע למועד ב' ולא ביטל את הרישום לבחינה – ישלם 50 ₪.

  2. סטודנט המעוניין לשפר ציון חיובי במועד ב'
  2.1 ידאג להירשם בתחנת המידע עד 48 שעות לפני בחינת מועד ב'.
  2.2 סטודנט אשר לא נרשם לבחינת מועד ב' בזמן, יפנה למחלקה וימלא טופס בקשה לרישום
  מאוחר, ואז יקבל אישור להיכנס לבחינה. (בימי שישי יפנה למרכזיה, חדר 107 בבניין M). העתקים מהטופס יועברו למחלקה ולמדור שכר לימוד לצורך חיוב בסכום 50 ₪.
  2.3 סטודנט שנרשם למועד ב' ולא ביטל עד 48 שעות לפני תחילת הבחינה ולא ניגש לבחינה יקבל ציון "0" בבחינה.
  2.4 סטודנט שנרשם לבחינה בזמן אך לא ביטל עד 48 שעות מתחילת הבחינה ולא הופיע לבחינה ישלם 50 ₪.

  3. אם קיבל הסטודנט ציון "עובר" לאחר ערעור על מועד א' על המחלקה לבטל את הרישום האוטומטי למועד ב'.
  האחריות על בדיקת מצב הרישום על הסטודנט.

  4. אם קיבל הסטודנט ציון "נכשל" לאחר ערעור על מועד א', על המחלקה לרשום אותו למועד ב'.

  5. אם ציונו של הסטודנט עודכן ידנית (לא הופיע ברשימות המרצים), אם הוא "נכשל" על המחלקה לרשום אותו למועד ב'.

  לתשומת ליבכם
  ציון המבחן האחרון ייחשב לציון מבחן סופי וישוקלל לציון בקורס.
  את הרישום/ביטול למועד ב' ניתן לבצע מכל מחשב אינטרנט, כולל מחשבי החווה העומדים לרשותכם בבניין M ובבניין D.

  ניתן להירשם/ לבטל רישום למועד ב' מתאריך יום הבחינה של מועד א' עד יומיים (48 שעות) לפני התאריך והשעה של בחינת מועד ב'
  מלבד בחינות המתקיימות בימי ראשון – אליהן ניתן להירשם עד יום חמישי בשעה 12:00

  אנו ממליצים לסטודנטים לבדוק את הרישום למועד ב' ובמידת הצורך לפנות למזכירות המחלקה

  תשע"ד סמס' א 30.12.2013
 • פורסם בתאריך: 03.12.2013
  נוסח קיים נוסח חדש תאריך תחולה תאריך פרסום
  נוהל בחינות – מהדורה 4: 6.3 מועד מיוחד.  המועד המיוחד בא לתת מענה לסטודנט, שמסיבות המוכרות כמניעה חמורה (על פי הגדרתן להלן), לא השתתף בבחינות מועד א' או מועד ב'.
  מודגש בזאת כי סטודנט שנבחן בשני המועדים א' ו-ב' אינו זכאי למועד מיוחד.
  הסיבות המוכרות כמניעה חמורה הן:
  1) שירות מילואים במועד הבחינה.
  2) שירות מילואים של יותר מ-14 ימים רצופים או שירות מילואים של 21 ימים ומעלה (במצטבר) בסמסטר ולא נבחן באחד המועדים א' או ב' או בשניהם.
  3) שירות מילואים של 4 ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים לפניהן, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א' או ב' המתקיימים בטווח מס' ימים מתום שירותו לפי הנוסחה כלהלן: מס' ימי מילואים כפול 0.8.
  4) אשפוז בביה"ח במועד הבחינה.
  5) שמירת היריון בהתאם לאישור הרופא המטפל.
  6) חופשת לידה (שלושה חודשי היעדרות לאם ושבעה ימי היעדרות לאב).
  7) אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה מיום פטירתו עד תום ימי האבל.
  8) מקרה חריג אחר אשר יובא לאישור הוועדה לעניינים אקדמיים. על הסטודנט להגיש למזכירות המחלקה טופס בקשה להיבחן במועד מיוחד, בצירוף האישורים המתאימים, לכל המאוחר שבועיים מתום תקופת הבחינות.
  הוועדה לעניינים אקדמיים תשקול את בקשתו של הסטודנט ותחליט אם לאשר או לדחות אותה. מרצה הקורס אינו רשאי לאשר בקשה למועד מיוחד או למנוע ביצוע מועד מיוחד בקורס. המועד המיוחד הוא אחד ויחיד, גם בעבור סטודנט שמסיבות המוכרות כמניעה חמורה לא ניגש לשני המועדים א' ו-ב', למעט סטודנטים ששירתו במילואים בשני מועדי הבחינה.
  התאריך למועד המיוחד ייקבע על ידי המחלקה בתיאום עם המרצה האחראי על הקורס, ויהיה סמוך במידת האפשר לסיום תקופת מועד ב' של הבחינות.
  (ניתן לאפשר לסטודנט להיבחן גם בסמסטר העוקב). סטודנט המוותר על זכותו להיבחן במועד מיוחד חייב להודיע על כך למזכירות המחלקה עד 48 שעות לפני מועד הבחינה – הוא לא יוכל לקבל מועד מיוחד אחר.
  מי שקיבל אישור למועד מיוחד ולא הגיע לבחינה יקבל ציון "0" נכשל, וכן ישלם את הסכום שנקבע (100 ₪) עבור אי ביטול בחינה מראש ובזמן. אם הקורס שבו נבחן הסטודנט במועד מיוחד הוא קורס קדם, יורשה הסטודנט להתחיל את לימודיו בקורס ההמשך על תנאי, כאשר המשך ההשתתפות יוכר לו רק לאחר שיעמוד בבחינה בקורס הקדם במועד המיוחד.
  נוהל בחינות – מהדורה 4: 6.3 מועד מיוחד המועד המיוחד בא לתת מענה לסטודנט, שמסיבות המוכרות כמניעה חמורה (על פי הגדרתן להלן), לא השתתף בבחינות מועד א' או מועד ב'.
  מודגש בזאת כי סטודנט שנבחן בשני המועדים א' ו-ב' אינו זכאי למועד מיוחד.
  הסיבות המוכרות כמניעה חמורה הן:
  1) שירות מילואים במועד הבחינה.
  2) שירות מילואים של יותר מ-14 ימים רצופים או שירות מילואים של 21 ימים ומעלה (במצטבר) בסמסטר ולא נבחן באחד המועדים א' או ב' או בשניהם.
  3) שירות מילואים של 4 ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים לפניהן, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א' או ב' המתקיימים בטווח מס' ימים מתום שירותו לפי הנוסחה כלהלן: מס' ימי מילואים כפול 0.8 .
  4) אשפוז בבי"ח במועד הבחינה.
  5) שמירת היריון בהתאם לאישור הרופא המטפל.
  6) חופשת לידה (שלושה חודשי היעדרות לאם ושבעה ימי היעדרות לאב).
  7) אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה מיום פטירתו עד 14 יום.
  8) תחרות ספורט ייצוגית – שלושה ימים מרגע שובו של הסטודנט, כאשר היום הראשון הוא יום החזרה.
  9) יום חתונת הסטודנט, יום לפני ויום אחרי החתונה.
  10) מקרה חריג אחר אשר יובא לאישור הוועדה לעניינים אקדמיים. על הסטודנט להגיש למזכירות המחלקה טופס בקשה להיבחן במועד מיוחד, בצירוף האישורים המתאימים, לכל המאוחר שבועיים מתום תקופת הבחינות.
  הוועדה לעניינים אקדמיים תשקול את בקשתו של הסטודנט ותחליט אם לאשר או לדחות אותה. מרצה הקורס אינו רשאי לאשר בקשה למועד מיוחד או למנוע ביצוע מועד מיוחד בקורס. המועד המיוחד הוא אחד ויחיד, גם עבור סטודנט שמסיבות המוכרות כמניעה חמורה לא ניגש לשני המועדים א' ו-ב', למעט סטודנטים ששירתו במילואים בשני מועדי הבחינה.
  התאריך למועד המיוחד ייקבע על ידי המרצה האחראי על הקורס, בתיאום עם מזכירות המחלקה, ויהיה סמוך במידת האפשר לסיום תקופת מועד ב' של הבחינות. סטודנט המוותר על זכותו להיבחן במועד מיוחד חייב להודיע על כך למזכירות המחלקה עד 48 שעות לפני מועד הבחינה. אם לא הודיע , ישלם את הסכום שנקבע (100ש"ח) עבור אי ביטול הבחינה בזמן, במקרה זה לא יאושר מועד מיוחד אחר.
  מי שקיבל אישור למועד מיוחד ולא הגיע לבחינה יקבל ציון "0" נכשל. אם הקורס שבו נבחן הסטודנט במועד מיוחד הוא קורס קדם, יורשה הסטודנט להתחיל את לימודיו בקורס ההמשך על תנאי, כאשר המשך ההשתתפות יוכר לו רק לאחר שיעמוד בבחינה בקורס הקדם במועד המיוחד.
  תשע"ד 03.12.2013
 • פורסם בתאריך: 14.08.2013
  נוסח קיים נוסח חדש תאריך תחולה תאריך פרסום
  בשנתון המכללה תשע"ד-עמ' 4 : תוספת לתנאי רישום להנדסאים לקראת תואר בהנדסה בנושא קורס הכנה לפיזיקה מ1 (11194).
  ניתן להשלים תנאי זה במהלך הקיץ שלפני תחילת הלימודים במסגרת המכינה הקדם אקדמית, פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים לקורס. תשע"ד 14.08.2013
  בשנתון המכללה תשע"ד- עמ' 40 פרק 6 תוספת בסוף העמ': פתיחת כל קורס מותנית במספר מספיק של נרשמים לקורס. תשע"ד 14.08.2013
  בשנתון המכללה תשע"ד- נוהל אקדמי עמ' 48: סעיף4 - ייעוץ ורישום לקורסים ייעוץ ורישום לקורסים והתמחויות. תשע"ד 14.08.2013
  בשנתון המכללה תשע"ד- נוהל אקדמי עמ' 50: תוספת לסעיף 4 4.10 סגירת קורסים – המכללה רשאית לבטל קורסי התמחויות ובחירה בשל מיעוט נרשמים. תשע"ד 14.08.2013
  בשנתון המכללה תשע"ד- נוהל אקדמי,עמ' 51:
  2 מועד ב' לבחנים
  1) א. בחן מגן - הוא בחן אשר ציוניו ייחשבו רק אם הם משפרים את ציוני הסטודנט.
  במקרה זה לא יינתן מועד ב' לבחן. (מי שהיה במילואים זכאי למועד ב').
  ב. בחן תקף - הוא בחן שציוניו ייחשבו בכל מקרה. לבחן תקף שמשקלו מעל 10% יינתן מועד ב'.
  ג. בחן תרגילים תקף בהיקף של עד 10% מהציון - לא יתקיים עבורו מועד ב'. בחן תרגילים תקף בהיקף מעל 10% - ייחשב כבחן תקף לכל עניין.
  2) מועד ב' לבחנים תקפים יכול להתבצע בשני אופנים:
  א. בחן מועד ב' שיתקיים בהמשך הסמסטר, מספר שבועות אחרי המועד הראשון.
  ב. בחן מועד ב' שיתקיים בסוף הסמסטר, כחלק נוסף בבחינת מועד ב', עם הפסקה בין החלקים שתאפשר לכל סטודנט לקחת את החלק הדרוש לו או את שניהם.
  3) המרצה הוא הסמכות הקובעת את סוג הבחן ובידו לבחור בין האפשרויות המוזכרות בסעיף 2. על המרצה לציין בסילבוס הקורס האם בחן ביניים הוא בחן מגן או בחן תקף.
  6.2.2 בחנים-
  כל בחני האמצע (ביניים) יהיו בחני מגן.
  בחן מגן הוא בחן אשר ציוניו ייחשבו רק אם הם משפרים את ציוני הסטודנט. לא יינתן מועד ב'.
  (מי שהיה במילואים זכאי למועד ב').
  תשע"ד 14.08.2013
  נוהל בחינות – מהדורה 4:
  סוגי מבחנים – סעיף 6.1
  בחינה סמסטריאלית (סופית)- מתבצעת בתום סמסטר.
  בחן ביניים מתבצע במהלך הסמסטר. במרוצת הסמסטר רשאי מרצה לקיים בחני ביניים לפי שיקול דעתו וכמפורט בסילבוס שחולק לסטודנטים.
  מרצה רשאי לקבוע ציון סמסטר גם בלי בחינת סוף סמסטר ולהתבסס על בחינות ביניים, תרגילים, בחנים ועבודות בלבד, בתנאי שהדבר צויין בסילבוס בתחילת הסמסטר (ציונים סופיים יוגשו עד סוף מועד ב).
  בחינה בעל פה יש לבצע בנוכחות שני מרצים. אפשר לקיים בחינה בעל פה רק באישור ראש המחלקה.
  בחינה סמסטריאלית (סופית)- מתבצעת בתום סמסטר.
  בחן ביניים מתבצע במהלך הסמסטר. במרוצת הסמסטר רשאי מרצה לקיים בחני ביניים לפי שיקול דעתו וכמפורט בסילבוס שחולק לסטודנטים.
  מרצה רשאי לקבוע ציון סמסטר גם בלי בחינת סוף סמסטר ולהתבסס על בחינות ביניים, תרגילים, בחנים ועבודות בלבד, בתנאי שהדבר צויין בסילבוס בתחילת הסמסטר (ציונים סופיים יוגשו עד סוף מועד ב).
  בחינה בעל פה (בסוף סמסטר בלבד) יש לבצע בנוכחות שני מרצים. אפשר לקיים בחינה בעל פה רק באישור ראש המחלקה.
  תשע"ד 14.08.2013
  נוהל בחינות – מהדורה 4:
  6.3 מועד מיוחד
  המועד המיוחד בא לתת מענה לסטודנט, שמסיבות המוכרות כמניעה חמורה (על פי הגדרתן להלן), לא השתתף בבחינות מועד א' או מועד ב'. מודגש בזאת כי סטודנט שנבחן בשני המועדים א' ו-ב' אינו זכאי למועד מיוחד.
  הסיבות המוכרות כמניעה חמורה הן:
  1) שירות מילואים במועד הבחינה.
  2) שירות מילואים של יותר מ-14 ימים רצופים או שירות מילואים של 21 ימים ומעלה (במצטבר) בסמסטר ולא נבחן באחד המועדים א' או ב' או בשניהם.
  3) שירות מילואים של 4 ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים לפניהן, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א' או ב' המתקיימים בטווח מס' ימים מתום שירותו לפי הנוסחה כלהלן: מס' ימי מילואים כפול 0.8.
  4) אשפוז בביה"ח במועד הבחינה.
  5) שמירת היריון בהתאם לאישור הרופא המטפל.
  6) חופשת לידה (שלושה חודשי היעדרות לאם ושבעה ימי היעדרות לאב).
  7) אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה מיום פטירתו עד תום ימי האבל.
  8) מקרה חריג אחר אשר יובא לאישור הוועדה לעניינים אקדמיים.
  על הסטודנט להגיש למזכירות המחלקה טופס בקשה להיבחן במועד מיוחד, בצירוף האישורים
  המתאימים, לכל המאוחר שבועיים מתום תקופת הבחינות.
  הוועדה לעניינים אקדמיים תשקול את בקשתו של הסטודנט ותחליט אם לאשר או לדחות אותה.
  מרצה הקורס אינו רשאי לאשר בקשה למועד מיוחד או למנוע ביצוע מועד מיוחד בקורס.
  המועד המיוחד הוא אחד ויחיד, גם בעבור סטודנט שמסיבות המוכרות כמניעה חמורה לא ניגש
  לשני המועדים א' ו-ב', למעט סטודנטים ששירתו במילואים בשני מועדי הבחינה.
  לא ניתן לגשת למועד מיוחד לצורך שיפור של ציון חיובי, למעט סטודנטים הזכאים למועד מיוחד עקב שירות מילואים.
  התאריך למועד המיוחד ייקבע על ידי המחלקה בתיאום עם המרצה האחראי על הקורס, ויהיה סמוך במידת האפשר לסיום תקופת מועד ב' של הבחינות. (ניתן לאפשר לסטודנט להיבחן גם בסמסטר העוקב).
  סטודנט המוותר על זכותו להיבחן במועד מיוחד חייב להודיע על כך למזכירות המחלקה עד 48 שעות לפני מועד הבחינה – הוא לא יוכל לקבל מועד מיוחד אחר.
  מי שקיבל אישור למועד מיוחד ולא הגיע לבחינה יקבל ציון "0" נכשל, וכן ישלם את הסכום שנקבע (100 ₪) עבור אי ביטול בחינה מראש ובזמן.
  אם הקורס שבו נבחן הסטודנט במועד מיוחד הוא קורס קדם, יורשה הסטודנט להתחיל את לימודיו בקורס ההמשך על תנאי, כאשר המשך ההשתתפות יוכר לו רק לאחר שיעמוד בבחינה בקורס הקדם במועד המיוחד.
  א.בוטל המשפט:
  לא ניתן לגשת למועד מיוחד לצורך שיפור של ציון חיובי, למעט סטודנטים הזכאים למועד מיוחד עקב שירות מילואים.

  תוספת:
  ב. אם המרצה, או מי מטעמו, לא מגיע לחדר הבחינה במהלך השעה הראשונה של הבחינה, סטודנט יוכל למלא טופס ויתור על הבחינה, ויקבל אפשרות להיבחן מחדש. הסטודנט ירשום את שעת היציאה ויחתום על הטופס. הוא רשאי לבצע זאת בתום שעה מתחילת המבחן ולא יאוחר משעה וחמש דקות.
  תשע"ד 14.08.2013
 • פורסם בתאריך: דצמבר 2012
  נוסח קיים נוסח חדש תאריך תחולה תאריך פרסום
  בשנתון המכללה תשע"ד – נוהל אקדמי, עמ' 59:
  12.5 תעודת בוגר
  בתעודת הבוגר יצוין שם המחלקה שבה סיים הסטודנט את לימודיו.
  ציונו הכללי יבוטא בתעודה לפי ערך מילולי כדלקמן:
  כחוק - לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר 84.99-65.0
  בהצטיינות - לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-85.0 והם ממוקמים ב-15% העליונים של הבוגרים במחלקה במחזור המסיים ואינם זכאים לקבלת תואר בהצטיינות יתרה.
  בהצטיינות יתרה - לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ- 92.0 והם ממוקמים ב-3% העליונים של הבוגרים במחלקה במחזור המסיים .
  סה"כ מצטיינים ומצטיינים יתרה לא יעלה על 15% מהבוגרים. 
  תעודת בוגר
  בתעודת הבוגר יצוין שם המחלקה שבה סיים הסטודנט את לימודיו.
  ציונו הכללי יבוטא בתעודה לפי ערך מילולי כדלקמן:
  כחוק - לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר 84.99-65.0
  בהצטיינות - לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-85.0 והם ממוקמים ב-15% העליונים של הבוגרים במחלקה במחזור המסיים ואינם זכאים לקבלת תואר בהצטיינות יתרה.
  בהצטיינות יתרה - לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ- 92.0 והם ממוקמים ב-3% העליונים של הבוגרים במחלקה במחזור המסיים .
  סה"כ מצטיינים ומצטיינים יתרה לא יעלה על 15% מהבוגרים.
  תשע"ג
  דצמבר 2012