תרבות ואירועים קהילתיים

המכללה, הציבה לה למטרה להיות מקום מרכזי עבור הקהילה באזור.
מתוך חזון המכללה: " כמוסד בעל אחריות תאגידית-חברתית, המכללה תטפח את מעורבותה בקהילה. מעורבות זאת תתבטא, בין היתר, בקיום פעילויות, סדנאות ואירועים בעלי ערך חינוכי-מדעי לכלל הציבור."

אנו דואגים לפתח את רשת הקשרים עם האזור ולקדם את הפיכת המכללה למרכז של לימוד אקדמי והרחבת הדעת , וכן למרכז המקדם תרבות איכותית עבור קהילת המכללה והקהילות באזור.

לפרטים נוספים : 
גב' אתי שפרברג

מפגשי תרבות בסמסטר א' תשע"ז

כרטיס במחיר סמלי לאורחים מחוץ למכללה 20  ש"ח .
לסטודנטים ועובדי מכללה- הכניסה חופשית.