יום העיון יעסוק בחשיבותה ותרומתה של הפעילות החברתית לשינוי התפיסה והיחס לערבות ההדדית.
בשנים האחרונות אנו עדים לעשייה החברתית במוסדות האקדמיים במגוון רחב של תחומים העומדים בקשר ישיר לתחומי הלימוד הנלמדים.
אנו עדים גם לעלייה במספר הגורמים המעניקים מלגות לסטודנטים ובתמורה נדרשים הסטודנטים לפעילות לטובת הקהילה.
היחידות למעורבות חברתית במוסדות האקדמיים יוזמות ומפעילות מגוון רחב של פעילויות בתחומים שונים ומגוונים שאינם נושקים לתחומי הלימוד. הסטודנט מתנדב במקום שבו יוכל לתת את המיטב שבו והמקבל יקבל את הטוב ביותר כך שהתוצאה תהייה המוצלחת ביותר לשניהם, הצלחה זו היא הגורם לשינוי החברתי .
ביום העיון יוצגו מגוון רחב של פעילויות בהם שותפים סטודנטים, ארגונים וקרנות בעשייה החברתית והשפעתם על המתנדב, על המקבל ועל השינוי החברתי.

הכניסה חופשית , מותנית בהרשמה מראש.