טופס - הגשת תקציר

שם
דוא"ל
מציג/ה

פרטים נוספים (נא לפרט שיוך מוסדי, כתובת, טלפון, פקס)
שם
דוא"ל
מציג/ה

פרטים נוספים (נא לפרט שיוך מוסדי, כתובת, טלפון, פקס)
שם
דוא"ל
מציג/ה

פרטים נוספים (נא לפרט שיוך מוסדי, כתובת, טלפון, פקס)
שם
דוא"ל
מציג/ה

פרטים נוספים (נא לפרט שיוך מוסדי, כתובת, טלפון, פקס)
שם
דוא"ל
מציג/ה

פרטים נוספים (נא לפרט שיוך מוסדי, כתובת, טלפון, פקס)
כותרת
מילות מפתח
רקע למחקר
התרומה לידע בתחום
יישומים אפשריים למחקר
עיקרי הממצאים ומסקנות
תודות
תחום ידע 1
תחום ידע 2
תחום ידע 3
תחום ידע אחר