הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למדעי האזור מהווה פורום אקדמי ומקצועי לשיתוף ידע של אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע בתחומי הכלכלה, גיאוגרפיה, תכנון עירוני ואזורי, תחבורה ועוד אחרים עם עניין בפיתוח עירוני ואזורי.