משתתפים

משתתפי הכנס
חדשנות מוכוונת תעשייה באקדמיה
25 לינואר 2011

• פרופ' רוזה אזהרי: המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, יו"ר ועדת המשנה להנדסה וטכנולוגיה, מל"ג.
מר דן אלמוג: המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
ד"ר איריס ארבל: מנהלת מרכזת הידע לחדשנות, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל .
פרופ' מרים ארז: הפקולטה לתעשייה וניהול, יו"ר מרכז ידע לחדשנות בתעשיה ובמחקר הטכניון.
מר רועי בניש: המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
ד"ר אורית בנימין בראון: המחלקה להנדסת מכונות, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
מר יולי גוטמנס: המחלקה להנדסת מכונות, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
ד"ר משה גולדברג: ישקר בע"מ.
פרופ' גדי גולן: דקאן הפקולטה להנדסה, המכון הטכנולוגי חולון.
ד"ר ניצה דוידוביץ: מנהלת היחידה לפיתוח והערכה אקדמית, המרכז האוניברסיטאי אריאל.
ד"ר שוקי דרור: ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
ד"ר אורית הלר-חיון: המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המרכז האוניברסיטאי אריאל.
• ד"ר ציפי הרט: המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
ד"ר ניקולס הריס: ראש המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
• פרופ' יונה חן: נשיא המכללה האקדמית תל-חיד"ר.
ד"ר מאיר טחן : המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
מר עודד טירה:  נשיא ויו"ר דירקטוריון פניציה אמריקה-ישראל.
מר ישראל טירקל: המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
מר דרור יגר: המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה אקדמית אורט בראודה, סמנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח עסקי, ארתיק ישראל.
• ד"ר איתן יודלביץ: מנכ"ל קרן .BIRD
ד"ר מירי ימיני: ראש המרכז ליזמות ולחדשנות, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.
ד"ר הרי לנגבהיים: המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
פרופ' יוסי מטיאס: מנכ"ל מרכז המחקר והפיתוח של גוגל בישראל.
מר משה סלם: מנכ"ל אילטם.
אד"ר מלני סמסון: ראש תחום הנדסת מוצר, המחלקה להנדסת מכונות, המכללה האקדמית להנדסה סמי-שמעון.
ד"ר קובי ענבר: סמנכ"ל פיתוח עסקי, Protein Production Services Ltd.
• מר ארי קומרן: מנהל פיתוח עסקי אינטל ישראל.
ד"ר אדר קליר: מהנדס ראשי לטכנולוגיות ייצור.
פרופ' גדי רבינוביץ: ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
פרופ' יורם רייך: הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב. המכון הישראלי לתכן חדשני.
• פרופ' שרגא שובל: ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המרכז האוניברסיטאי אריאל.
פרופ' שמואל שחם: דקאן הסטודנטים, המרכז האוניברסיטאי אריאל.
פרופ' אייל שמעוני: הפקולטה לביוטכנולוגיה והנדסת מזון, הטכניון, מנהל טכנולוגיות ותשתיות (CTO) קבוצת שטראוס.
מר יעקב דגן: מנכ"ל, סנסו-אופטיקס.
משה דורון: מנהל מעבדת VLSI, בית ספר להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן