קול קורא

אחריות תאגידית באקדמיה ובתעשייה

לזכרו של פרופסור יוחנן ארזי ז"ל
2 אפריל 2012

כנס אקדמיה- תעשייה השלישי יעסוק השנה בנושא האחריות התאגידית ויוקדש לזכרו של פרופ’ יוחנן ארזי, שנפטר בשיא פעילותו כנשיא המכללה והיה מיוזמי סדרת הכנסים העוסקים בקשר בין התעשייה המתקדמת והלימוד האקדמי בארץ. נושא הכנס השנה מבטא, כמו קודמיו, את חזונו ורוחו של פרופסור ארזי ז"ל.

אחריות תאגידית (CSR), עוסקת במודעות התאגיד לצרכי כלל בעלי העניין הקשורים אליו (צרכנים, מקבלי השרות, ספקים, עובדי הארגון, סביבת העבודה והקהילה) ובאחריות שהוא נושא כלפיהם. ההבנה, שהשפעתו ומחויבותו של התאגיד רחבה הרבה יותר מהמוצרים שהוא משווק, הביאה להתעניינות ארגונים עסקיים, תעשייתיים וחברתיים ואת הציבור כולו למודעות גבוהה יותר לנושא. מוסדות אקדמיים, הן כתאגיד והן כמי שאמונים על הכשרת עובדים ומנהלים לתעשייה, נדרשים לחשיבה והערכות מחודשת בדרכי היישום, ההטמעה הפיתוח של התנהלות תאגידית אחראית ורלוונטית לסביבה בה פועל הארגון.
כנס תעשייה-אקדמיה השנתי השלישי משקף, כקודמיו, את קשרי הגומלין בין האקדמיה לתעשייה ויידון בשאלות המרכזיות, המלוות את התפתחות המושג "אחריות תאגידית". בין השאר, נבחן את הבסיס הערכי לאימוץ CSR בתאגידים שונים, הדרכים המיטביות להעלות את המודעות וההטמעה של CSR בחברות העסקיות והתעשיתיות ובחברה האזרחית, גישות לפיתוח כלי מדידה אמינים לאפקטיביות של CSR, קידום ערכי CSR בקרב סטודנטים ומועמדים להשתלבות בתעשייה, מקומם של מהנדסים כ"נושאי אחריות“ ודרכים לבנית שיתופי פעולה מוצלחים וארוכי טווח בין כל בעלי העניין ועוד.

מוזמנים לכנס

• מנהלים בתעשייה ובמגזר העיסקי
• מנהלי CSR בארגונים השונים
• מהנדסים וטכנולוגים בכירים בעלי עניין בנושא
• מובילי יוזמות במלכ"רים ובארגונים חברתיים
• סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה
משתתפי הכנס, המעוניינים לשאת הרצאה של 15-20 דקות במושבים מתבקשים להגיש הצעה באחד או יותר מהנושאים:
1. קוד אתי לארגונים המאמצים מחוייבות תאגידית
2. תרומת האקדמיה לתעשייה ולחברה בתהליך המחויבות ל- CSR
3. הוראה אקדמית של סוגיות ב- CSR (דגש על מחלקות להנדסה ומדעים)
4. יתרונות וחסרונות באימוץ תקנים ל CSR
5. התמודדות עם CSR בחברות קטנות ובינוניות
6. מנגנונים לבניה, מיסוד ומינוף מערכות יחסים יעילות בין בעלי עניין מגוונים: ארגונים חברתיים, ממשל אקדמיה ותאגידים מסחריים
7. מודלים יעילים לאחריות התאגידית בארגונים וחברות מסוגים שונים (חברות הזנק, חברות תעשיה חדשנית, תעשיות מסורתיות, ארגוני שרות וכד’)
8. CSR במוסדות אקדמיים
9. מדדים לתהליכי CSR אמינים, ומנגנונים למחיבויות לטווח ארוך
10. תפקידו של המהנדס/ הטכנולוג בקידום תהליכי CSR בתאגיד
11. נושאים רלבנטיים אחרים

הכנס יכלול

• הרצאות מליאה מוזמנות
• הרצאות ודיונים במושבים של משתתפי הכנס
• פאנל לדיון מסכם
• תערוכת פוסטרים – פרויקטים במסגרת ההתמחות של סטודנטים בתעשייה ובמחקר
• מפגשים אישיים בין אנשי תעשייה ואקדמיה בתחומי התמחות משותפים

תהליך הגשת הרצאה בכנס

א. הגשת הצעה להרצאה בת 15-20 דקות עד 10.02.2012
ההצעה תשלח לדואר אלקטרוני: conference@braude.ac.il
ב. המכתב יכלול:
- שם ההרצאה (רצוי להוסיף 2-3 שורות הסבר)
- שמות המגישים ושיוכם המוסדי
- דוא"ל וטלפון נייד של המרצה בכנס
ג. ועדת הכנס תודיע בדוא"ל עד 15.02.2012 על קבלת או אי קבלת ההצעה. במידה ותהיינה הצעות
רבות, הועדה תבחר מביניהן את הרלבנטיות ביותר לכנס.
ד. תקציר ההרצאה ישלח בדוא"ל עד 11.03.2012 (במידה וההצעה התקבלה). אורך התקציר לא יעלה על 500 מילים, גופן אריאל גובה 12, מרווח 1.5 שורות.
ניתן לשלוח קובץ .doc, .docx או .pdf
ה. בנוסף לתקציר יש לשלוח תקציר קו"ח של המרצה בשפה העברית (50-80 מילים).
ו. שם הקובץ יהיה שם המרצה בתוספת המספר 2012.
ז. מצגת .ppt או .pptx תשלח בדוא"ל עד 25.03.2012. שם הקובץ יהיה כשם המרצה בתוספת 2012.
הערה: מדיניות המכללה היא לפרסם באתר הכנס את תקציר ההרצאה בלבד והמכללה מתחייבת שלא לפרסם את המצגות או חלקים מהן ללא אישור מפורש של המרצה.

על פרופ' יוחנן ארזי ז"ל

פרופ’ יוחנן ארזי נמנה על דור המייסדים של מכללת אורט בראודה, עת הגיע למכללה בשנת 1988 מאוניברסיטת תל אביב. פרופ’ ארזי האמין בהנגשת ההשכלה הגבוהה לפריפריה ועל כן בחר, ממניעים ציונים, לכרוך את עתידו האקדמי בגליל. במהלך כל שנות פעילותו במכללה שם פרופ’ ארזי דגש על פיתוח המחקר בצד הצטיינות בהוראה. תרומתו של פרופ’ ארזי, שהחל את דרכו כמרצה במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, ניכרת בכל שדרת התפקידים שמילא: ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, סגן הנשיא לעניינים אקדמיים וכנשיא המכללה, בשלוש השנים האחרונות.
פרופ’ ארזי קידם, ללא לאות, תכניות לימוד חדשות לתואר ראשון ושני, עיצב את תפישת האיכות והמצוינות במכללה ופעל לחיזוק ולהידוק הקשר בין המכללה, התעשייה והקהילה בכרמיאל ובגליל.
כנסי תעשייה-אקדמיה קמו בעידודו ובדברי הפתיחה לכנס הקודם אמר: "המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה קבלה החלטה אסטרטגית להיות מכוונת תעשייה. במסגרת זו עושה המכללה מאמצים רבים לקדם את שיתוף הפעולה בין התעשייה לאקדמיה". אמירה זו משקפת בבהירות את חזונו כחבר סגל, חוקר ומוביל.
פרופ’ ארזי נפטר במהלך כהונתו כנשיא המכללה, ט"ו טבת תשע"ב (10.01.2012) והשאיר אחריו חותם עז על האקדמיה, התעשייה והחברה בגליל ובמדינה.
בברכה,
ועדת הכנס

ועדת הכנס

חברי ועדת ההגוי:
ד"ר יונתן מנוחין – מנהל המחלקה לאחריות תאגידית, BDO זיו-האפט
גב’ אילה מילר – מנהלת אחריות תאגידית, טבע
מר אריה דהן - מנהל גן התעשייה תפן
מר עופר בורשטיין – מנהל פארק התעשייה קורן
מר אבי טילר - מנהל פארק תעשיות בר-לב
מר ליאור מעיין - מנהל פארק תעשייה משגב

חברי הוועדה המארגנת:
גב’ שני אילני – מנהלת שיווק, יו"ר הכנס
פרופ’ דוד שויחט - סגן הנשיא לעניינים אקדמיים
מר ליאור אפלבאום – מנהל סניף התאחדות התעשיינים חיפה והצפון
ד"ר אילנה קפטן - המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה
ד"ר מני שי - המחלקה לפיזיקה והנדסה אופטית
ד"ר תמר גדריך - ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
גב’ חגית אדיקה - מזכירת הכנס